EI 3: Plantem enciams a l’hort

Aquesta vegada hem netejat la nostra parcel·la i hem plantat enciams! Esperem tenir més sort que amb les cols i poder-les tastar quan creixin. Estem fets uns bons pagesos/es!!