EP1 opens the English traveling boxes!

When they arrive to EP1, students have something new and special… English travelling boxes! They will take them home for a week and read stories, watch films, play games and listen songs in English! Here you can see them in class using the material before they take them home. Now it’s time to enjoy them with their families!

Els alumnes d’SMX2 treballant al taller amb plaques Arduino el control d’accés. Des de l’assignatura de Seguretat Informàtica.

Els alumnes d’SMX2 avui divendres 20/9/2019 han treballat al taller amb les plaques Arduino, fent un control d’accés dins l’assignatura de seguretat informàtica. Aquest taller inclou coneixements de robòtica, programació i electrònica. El taller ha estat molt profitós i enriquidor per a tots.