Presentació de llibres a Cicle Superior de Primària

La Fe, llibretera i mare de l’escola, ens ha vingut a presentar un munt de llibres nous per la biblioteca del passadís de cicle superior. Els alumnes han escoltat i gaudit de les novetats que ha presentat i a l’hora han participat en la reflexió de què és per a cadascú la lectura. Hem vist que hi ha llibres de tota mena i que cada lector ha de trobar el seu llibre i cada llibre el seu lector.

Presentació de llibres a Cicle Superior de Primària

La Fe, llibretera i mare de l’escola, ens ha vingut a presentar un munt de llibres nous per la biblioteca del passadís de cicle superior. Els alumnes han escoltat i gaudit de les novetats que ha presentat i a l’hora han participat en la reflexió de què és per a cadascú la lectura. Hem vist que hi ha llibres de tota mena i que cada lector ha de trobar el seu llibre i cada llibre el seu lector.

Presentació de llibres a Cicle Superior de Primària

La Fe, llibretera i mare de l’escola, ens ha vingut a presentar un munt de llibres nous per la biblioteca del passadís de cicle superior. Els alumnes han escoltat i gaudit de les novetats que ha presentat i a l’hora han participat en la reflexió de què és per a cadascú la lectura. Hem vist que hi ha llibres de tota mena i que cada lector ha de trobar el seu llibre i cada llibre el seu lector.

Presentació de llibres a Cicle Superior de Primària

La Fe, llibretera i mare de l’escola, ens ha vingut a presentar un munt de llibres nous per la biblioteca del passadís de cicle superior. Els alumnes han escoltat i gaudit de les novetats que ha presentat i a l’hora han participat en la reflexió de què és per a cadascú la lectura. Hem vist que hi ha llibres de tota mena i que cada lector ha de trobar el seu llibre i cada llibre el seu lector.

Presentació de llibres a Cicle Superior de Primària

La Fe, llibretera i mare de l’escola, ens ha vingut a presentar un munt de llibres nous per la biblioteca del passadís de cicle superior. Els alumnes han escoltat i gaudit de les novetats que ha presentat i a l’hora han participat en la reflexió de què és per a cadascú la lectura. Hem vist que hi ha llibres de tota mena i que cada lector ha de trobar el seu llibre i cada llibre el seu lector.

Presentació de llibres a Cicle Superior de Primària

La Fe, llibretera i mare de l’escola, ens ha vingut a presentar un munt de llibres nous per la biblioteca del passadís de cicle superior. Els alumnes han escoltat i gaudit de les novetats que ha presentat i a l’hora han participat en la reflexió de què és per a cadascú la lectura. Hem vist que hi ha llibres de tota mena i que cada lector ha de trobar el seu llibre i cada llibre el seu lector.

Presentació de llibres a Cicle Superior de Primària

La Fe, llibretera i mare de l’escola, ens ha vingut a presentar un munt de llibres nous per la biblioteca del passadís de cicle superior. Els alumnes han escoltat i gaudit de les novetats que ha presentat i a l’hora han participat en la reflexió de què és per a cadascú la lectura. Hem vist que hi ha llibres de tota mena i que cada lector ha de trobar el seu llibre i cada llibre el seu lector.

Presentació de llibres a Cicle Superior de Primària

La Fe, llibretera i mare de l’escola, ens ha vingut a presentar un munt de llibres nous per la biblioteca del passadís de cicle superior. Els alumnes han escoltat i gaudit de les novetats que ha presentat i a l’hora han participat en la reflexió de què és per a cadascú la lectura. Hem vist que hi ha llibres de tota mena i que cada lector ha de trobar el seu llibre i cada llibre el seu lector.

Presentació de llibres a Cicle Superior de Primària

La Fe, llibretera i mare de l’escola, ens ha vingut a presentar un munt de llibres nous per la biblioteca del passadís de cicle superior. Els alumnes han escoltat i gaudit de les novetats que ha presentat i a l’hora han participat en la reflexió de què és per a cadascú la lectura. Hem vist que hi ha llibres de tota mena i que cada lector ha de trobar el seu llibre i cada llibre el seu lector.

Presentació de llibres a Cicle Superior de Primària

La Fe, llibretera i mare de l’escola, ens ha vingut a presentar un munt de llibres nous per la biblioteca del passadís de cicle superior. Els alumnes han escoltat i gaudit de les novetats que ha presentat i a l’hora han participat en la reflexió de què és per a cadascú la lectura. Hem vist que hi ha llibres de tota mena i que cada lector ha de trobar el seu llibre i cada llibre el seu lector.