Cercar:
 

Educació Primària

Educació Primària

Educació Primària (de 6 a 12 anys)

6 cursos: EP1, EP2, EP3, EP4, EP5, EP6

De 9 a 16.30h

A l’etapa d’educació primària els nenes i nenes adquireixen habilitats i competències bàsiques per tal de:

Consolidar els aprenentatges fonamentals.

Potenciar la seva curiositat per aprendre.

Fomentar les habilitats personals i socials

Incloure com a valor principal les arts plàstiques, la dansa, la música i l’esport.

Potenciar l’autonomia de l’alumne a partir de rutines de treball, estudi i hàbits.

Vine a veure’ns!

Demana una reunió personalitzada o visita’ns a les portes obertes

Vine a veure’ns!

Demana una reunió personalitzada o visita’ns a les portes obertes

Com treballem

La metodologia que utilitzem és global i interdisciplinar. L’aprenentatge es crea des de les àrees, el treball per projectes i els ambients d’aprenentatge. I potenciem l’ús de les noves tecnologies com a eines i recursos de l’aprenentatge i el coneixement.

 • L’aprenentatge des de les àrees es fa mitjançant projectes i agrupacions diverses dins de la mateixa àrea. I es treballen les competències bàsiques d’expressió, comprensió oral i escrita i matemàtiques.
 • Els projectes són interdisciplinars (medi, llengua i matemàtiques) i s’originen a partir d’un plantejament motivador per a l’alumne, amb un repte i un producte final que doni resposta a continguts reals d’aprenentatge. Potenciem el treball cooperatiu i l’autonomia de l’alumne.
 • Els ambients són espais d’aprenentatge en grups reduïts. S’utilitzen materials específics per fer un treball manipulatiu, creatiu i experimental, i una metodologia que fomenti habilitats i processos. Tipus d’ambients:
  • robòtica/informàtica
  • expressió oral
  • dansa/expressió corporal
  • expressió musical
  • experimentació/laboratori
  • matemàtiques

 

Pla TAC i projecte 1×1 amb iPads
Incorporem les competències digitals en el treball de les matèries.
Cada alumne de 5è i 6è disposa d’un dispositiu iPad com a instrument de treball que permet potenciar el treball per projectes i cooperatiu, i aprendre a fer-ne un ús responsable com a eina d’innovació i treball.

 

Materials de treball
Fonamentalment s’utilitzen materials de treball preparats per l’escola, així com algun llibre de text.
L’objectiu és consolidar els hàbits de treball, coneixements , estudi i destreses fonamentals a partir del treball:

 • Vivencial i actiu
 • Real i a partir de l’entorn més proper
 • Participatiu, des de les seves experiències
 • Col·laboratiu i cooperatiu, així com individual
 • Creatiu i lúdic

Enriquiment educatiu

Foment de l’interès per aprendre:

 

Projecte filosofia 3/18
A partir dels seus llibres es treballen les habilitats de pensament i el diàleg filosòfic. Treballem la filosofia també a partir d’altres material com l’art i el cinema.

 

Dansa
Potenciem la dansa i l’expressió corporal, que formen part del projecte pedagògic de l’escola i del creixement personal dels alumnes. Per això tots els alumnes fan dansa.

 

Escola Verda
Com a escola verda potenciem el treball de l’hort, la sensibilització de l’estalvi d’aigua i energia, el projecte de reciclatge d’oli “Oliclack”, el projecte “Revolta” de bioeconomia circular (fer compost a partir dels residus orgànics), el projecte “Apilo” (recollida de piles usades) i d’altres accions que fan de l’escola una comunitat sensible a l’entorn.

 

Anglès com a llengua estrangera
Realitzem l’aprenentatge de l’anglès en un marc natural i contextualitzat. Per això es fa l’àrea d’educació física en anglès, comptem amb un auxiliar de conversa natiu per potenciar l’expressió oral i també realitzem altres activitats i ambients d’aprenentatge en aquest idioma.

 

Robòtica
A partir d’ambients d’aprenentatge amb grups reduïts, s’introdueix la robòtica i la programació.

 

Agrupacions musicals
Els alumnes d’EP4, EP5 i EP6 tenen la possibilitat de fer classe d’instrument en petit grup durant l’estona del migdia.

 

Escacs
Els alumnes d’EP3 i EP4 fan un curs d’iniciació i aprofundiment d’escacs intensiu durant 15 dies.

 

Sortides de treball
S’organitzen sortides vinculades al treball des de les matèries, que permeten contextualitzar i fer més vivencial l’aprenentatge.

 

Pla Lector
A l’escola la lectura és primordial. Diàriament es fomenta l’hàbit lector per promoure el gust per llegir, per vincular l’aprenentatge de la lectura al treball curricular i com una oportunitat per promoure valors a partir d’activitats diverses.

 

Piscina
Amb aquesta activitat setmanal en horari escolar, potenciem l’autonomia i l’adaptació al medi aquàtic. A més, nedar és un dels esports més complets que existeixen.

 

Certàmens i concursos
Els alumnes participen en certàmens, concursos i activitats que els motiven a complementar l’aprenentatge, per exemple:

 

 

Creació d’un ambient cultural i de convivència

 

Festes tradicionals i celebracions
Les activitats festives són un eix transversal important per a tota l’escola que afavoreix la cooperació d’alumnes de diferents edats.

 

Teatre i concerts
Es fan concerts d’agrupacions musicals a final de cada trimestre i representacions de teatre per Nadal (3r) i per Sant Jordi (5è).

 

Colònies i intercanvis
Tots els cursos fan colònies a final de curs. A més 6è fa un intercanvi amb l’escola Verdemar de Santander.

 

Projecte “Tots junts”
Participem en activitats culturals i esportives que organitza l’Ajuntament de Llinars per promoure la relació entre els centres educatius del municipi.

Atenció a l’alumne

Tutoria
Es fa un seguiment individual i personalitzat dels alumnes des de ben a prop, ja que els mestres estan tota la jornada al centre. S’atenen els conflictes dia a dia en els diferents contextos d’aprenentatge (l’aula, el pati, el menjador, etc.)

Les activitats i dinàmiques de grup fomenten la confiança, el coneixement i la cohesió de grup dins l’hora de tutoria o en altres moments.

 

Comunicació amb les famílies
S’estableix una comunicació continuada amb les famílies a través del dia a dia tant a la sortida de la tarda com a través de l’agenda, els informes trimestrals personalitzats, per telèfon i amb les entrevistes de seguiment periòdiques per cada alumne.

 

Atenció a la diversitat
Fem adaptacions dins de l’aula per atendre la diversitat en el ritme i nivell d’aprenentatge, i donem suport per treballar projectes i altres àrees curriculars.

Treballem per ambients, un espai d’aprenentatge vivencial i manipulatiu en grups reduïts.

També comptem amb l’equip d’assessorament i orientació psicopedagògic (EAP) de l’escola, que dóna suport a mestres i alumnes.

Galeria