Cercar:

“With languages, you are at home anywhere”

“Amb idiomes ets a casa en qualsevol lloc”. Edward De Waal

Anglès

Let’s learn English!

L’aprenentatge de l’anglès al Ginebró comença als 3 anys, d’una manera molt natural i partint d’activitats vivencials.

Aquesta línia de treball té continuïtat durant totes les etapes educatives, en què es treballa per afavorir l’adquisició i el desenvolupament d’habilitats comunicatives i de socialització.

L’anglès també té presència en les activitats extraescolars i d’estiu.

Idiomes

Infantil

Fomentem la presència “natural” de l’anglès, és a dir, els nens i nenes, des de ben petits, estan exposats a l’anglès oral en situacions reals: converses, jocs, excursions, vídeos, contes, activitats de psicomotricitat, etc.

És bàsic que els alumnes perdin la por a expressar-se en anglès. I aquí hi tenen un paper molt important les auxiliars de conversa, que creen un vincle i clima de confiança amb els alumnes. Els animen a parlar malgrat els errors que puguin cometre,  i quan els nens i nenes veuen que són capaços de fer-se entendre, l’aprenentatge és molt més motivador i efectiu.

També introduïm l’anglès com a tercera llengua en el dia a dia de l’escola: en els passadissos, les activitats i festes de l’escola, les colònies, etc.

Primària (E6-10)

Seguim fomentant la presència “natural” de l’anglès, exposant els alumnes a situacions reals:

 • Participem en projectes on la comunicació en anglès és clau, amb altres escoles de Catalunya i angleses: videoconferències, intercanvi de postals de Nadal, creació de contes…
 • Les auxiliars de conversa creen un vincle i clima de confiança amb els alumnes, i els animen a fer-se entendre sense por dels errors. També s’involucren en activitats en colònies, sortides, les festes de l’escola, i així introdueixen l’anglès en el nostre dia a dia.
 • Els alumnes s’emporten a casa la “travelling box” amb contes, vídeos, jocs de taula i cançons
 • Cada curs anem a veure una obra de teatre adequada al nivell dels alumnes
 • Impartim educació física en anglès

A cicle inicial es fa especial incís a l’adquisició de vocabulari i a la pronunciació, i es pren consciència de la diferència entre anglès escrit o oral. A partir de cicle mitjà ja es treballa la consciència gramatical i es potencia l’anglès escrit.

E10-14 i Secundària

A ESO seguim posant èmfasi en l’aprenentatge vivencial i comunicatiu de l’anglès, tant a partir d’activitats orals com escrites.

 • Treballem amb grups reduïts
 • Integrem l’anglès en projectes cooperatius, d’educació física, biologia, pràctiques de laboratori, etc.
 • Organitzem activitats i sortides per treballar la llengua i cultura anglesa fora de l’aula.
 • Impartim educació física en anglès
 • Preparem presentacions orals en grup o individuals: exposicions, representacions teatrals, vídeos…
 • Tenim grups de conversa que dinamitzen les auxiliars de conversa
 • Fem intercanvis lingüístics i culturals

Aquesta metodologia està avalada pels bons resultats obtinguts a les proves de competències bàsiques de 6è de primària i 4t d’ESO.

Batxillerat i Cicles Formatius

A partir de temes d’interès pels alumnes i des de la mirada dels joves, fomentem l’adquisició de l’anglès oral i escrit.

Per exemple, la seguretat viària, l’entrevista de feina, la sostenibilitat, etc. són eixos a partir dels quals l’anglès també esdevé una eina per desenvolupar l’esperit crític dels alumnes.

 • Potenciem el llenguatge actiu, l’ús de l’anglès parlat, mitjançant temàtiques que impliquin els alumnes
 • L’auxiliar de conversa prepara projectes per desenvolupar diferents competències
 • Organitzem les classes per nivells
 • Preparem els alumnes perquè obtinguin bons resultats a les proves PAU.
 • Oferim el Batxillerat High School (Dual), que permet obtenir la doble titulació espanyola i nord-americana.
 • Els alumnes de Cicles Formatius de Grau Superior poden participar en el programa de mobilitat internacional Erasmus+.
Idiomes-PAU

Activitats Extraescolars i d’Estiu

L’anglès s’ofereix com a activitat extraescolar a partir dels 3 anys, en grups que s’organitzen a partir del nivell dels alumnes i no segons el grup escolar.

L’anglès extraescolar s’imparteix en col·laboració amb Cambridge School i el seu equip de professors natius i experimentats prepara els alumnes per obtenir titulacions oficials.

D’altra banda, les activitats d’estiu organitzades a l’escola són una molt bona ocasió per seguir aprenent anglès en un ambient distès i lúdic, mitjançant cançons, jocs i activitats diverses.