Cercar:
 

Projecte lingüístic

Projecte lingüístic

Som una escola catalana. La llengua catalana és l’eina de cohesió i integració entre totes les persones de l’escola i és el vehicle d’expressió de les diferents activitats acadèmiques. Donem importància a l’expressió oral i escrita del català i celebrem les festes i esdeveniments que formen part del nostre patrimoni cultural. Així fomentem el sentit de pertinença com a ciutadans de Catalunya.

Durant el curs 22-23, a través de l’eix transversal de la llengua i la comunicació oral, treballarem l’escolta activa, la tradició i la cultura oral. I posarem en valor el paper fonamental de la comunicació i el llenguatge en les noves formes de relacionar-nos a través de la tecnologia.

Partint de la llengua catalana com a llengua vehicular i eix vertebrador del nostre projecte lingüístic, l’escola aposta per un model plurilingüe, tractant el castellà, l’anglès i el francès com a finestres i portes al món que ens enriqueixen culturalment. Per això promovem el respecte envers les llengües i la diversitat lingüística, la importància de conèixer noves llengües i cultures, i l’ús d’un llenguatge no sexista ni androcèntric.

Anglès

L’aprenentatge de l’anglès al Ginebró comença als 3 anys, seguint una línia de treball que arriba fins a batxillerat i cicles formatius. Fomentem la presència “natural” de l’anglès, és a dir, els alumnes estan exposats a l’anglès en situacions reals: jocs, activitats de psicomotricitat, debats, videoconferències, etc.

Els primers cursos es fa especial incís a l’adquisició de vocabulari i a la pronunciació, i més endavant s’introdueix l’anglès en projectes d’altres disciplines, es treballa la consciència gramatical i es potencia escrit.

+ INFO

Programa d’auxiliars de conversa

Les auxiliars de conversa formen part de la línia de treball de l’anglès al Ginebró. Les conversation assistants són persones natives que treballen a l’escola, i  creen un vincle i clima de confiança amb els alumnes i els animen a fer-se entendre sense por dels errors. Quan els nens i nenes s’adonen que són capaços de comunicar-se, tenen una motivació molt gran per seguir aprenent.

+ INFO

Programa d’Auxiliars de Conversa

Batxillerat Dual

El Batxillerat High School (Dual) permet als alumnes obtenir simultàniament la doble titulació de batxillerat del sistema espanyol i nord-americà.

Els alumnes han de cursar online les assignatures referents a llengua, cultura i història americana, a part de les assignatures pròpies curs que estiguin realitzant a l’escola.

+ INFO

Erasmus +

Eramus+ és un programa de mobilitat internacional que permet als alumnes de cicles formatius de grau superior realitzar pràctiques i tenir una experiència internacional en diversos països europeus.

+ INFO

Francès

A ESO s’inicia l’estudi de francès com a segona llengua estrangera de l’escola (matèria optativa en grups reduïts).  S’inclou un intercanvi lingüístic i cultural amb una escola francesa i també preparem els exàmens oficials DELF.

+ INFO