Cercar:

“La creativitat és la intel·ligència divertint-se”

Albert Einstein

Innovació

Al Ginebró fomentem la innovació pedagògica, tecnològica i organitzativa mitjançant diferents metodologies.

La comissió d’innovació del Ginebró ha elaborat un site sobre noves metodologies d’aprenentatge, on es recullen tendències, novetats, enllaços d’interès i bones pràctiques de l’escola. És un projecte viu que fem créixer entre tota la comunitat educativa: https://innovacioginebro.weebly.com/

Innovació

ABP: aprenentatge basat en problemes:
Treballem de manera conjunta i coordinada per trobar respostes al problema o la qüestió plantejada.

Flipped classroom o classe invertida:
Transferim certs processos d’aprenentatge fora de l’aula i utilitzar el temps de classe i l’experiència del docent per facilitar l’adquisició i pràctica dels coneixements dins de l’aula.

Aprenentatge cooperatiu:
Organitzem la classe en petits grups heterogenis on els alumnes treballen conjuntament de manera coordinada.

Aprenentatge basat en projectes:
Realitzem un projecte motivant durant un temps determinat per arribar al resultat desitjat.

Gamificació:
Apliquem les estratègies del joc a l’educació per captar l’atenció dels alumnes i implicar-los en el seu aprenentatge.

Aprenentatge-Servei:
Donem sentit als aprenentatges posant-los en pràctica amb activitats i accions per ajudar la comunitat.

Treball per ambients:
Potenciem l’aprenentatge autònom amb materials i recursos que permeten experimentar, manipular i interactuar.

A més, estem al corrent de les noves tendències relacionades amb la innovació educativa, per exemple l’internet de les coses, moviment maker (impressores 3D), programació i robòtica, rúbriques, neuroeducació i mindfulness, entre d’altres.

Com a escola innovadora formem part de Escola Nova 21 i TR@MS.