Cercar:

“La creativitat és la intel·ligència divertint-se”

Albert Einstein

Innovació

A l’Escola Ginebró fomentem la innovació pedagògica, tecnològica i organitzativa.

La innovació és el motor de la transformació pedagògica, perquè cooperar implica aprendre, créixer i innovar.

 

I com ho fem?

  • A través d’un equip humà heterogeni, que combina la saviesa i expertesa de docents amb llarga trajectòria, i l’empenta de nous professionals
  • Formant-nos per seguir creixent i estar al dia de les noves tendències, perquè estem compromesos i il·lusionats amb l’educació dels nostres alumnes

Com a escola innovadora formem part de Fundació TR@MS i estem acreditats amb el Segell Smart d’innovació i excel·lència educativa.

Innovació

ABP: aprenentatge basat en problemes:
Treballem de manera conjunta i coordinada per trobar respostes al problema o la qüestió plantejada.

Flipped classroom o classe invertida:
Transferim certs processos d’aprenentatge fora de l’aula i utilitzar el temps de classe i l’experiència del docent per facilitar l’adquisició i pràctica dels coneixements dins de l’aula.

Aprenentatge cooperatiu:
Organitzem la classe en petits grups heterogenis on els alumnes treballen conjuntament de manera coordinada.

Aprenentatge basat en projectes:
Realitzem un projecte motivant durant un temps determinat per arribar al resultat desitjat.

Gamificació:
Apliquem les estratègies del joc a l’educació per captar l’atenció dels alumnes i implicar-los en el seu aprenentatge.

Aprenentatge-Servei:
Donem sentit als aprenentatges posant-los en pràctica amb activitats i accions per ajudar la comunitat.

Treball per ambients:
Potenciem l’aprenentatge autònom amb materials i recursos que permeten experimentar, manipular i interactuar.

Estragègia digital de centre

L’estratègia digital de centre (EDC) defineix i concreta les línies d’actuació de l’escola, que fan possible que tota la comunitat educativa assoleixi la competència digital, des d’una perspectiva d’innovació i de millora contínua.