Cercar:

 

Estructura pedagògica

El Ginebró té una oferta formativa completa i consolidada des dels 3 anys fins a Batxillerat i Cicles Formatius, que s’organitza segons les etapes establertes pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Amb el Nou Projecte d’Escola, el Ginebró ha creat una estructura pedagògica interna pròpia, en la qual les etapes es basen en els períodes de maduració personal i desenvolupament cognitiu dels alumnes. Responen, per tant, a una coherència psicopedagògica i a una unitat natural de les edats dels nois i noies.

Estructura pedagògica

Cada etapa té una entitat per ella mateixa, amb espais propis (polivalents i motivadors), un equip de mestres (ben cohesionat i consolidat) i un funcionament específic.

Treballem amb un model pedagògic on l’alumne és el centre de l’aprenentatge. I utilitzem metodologies diverses adaptades a les edats de l’etapa, combinant el treball autònom i el cooperatiu i integrant la tecnologia com a eina d’aprenentatge.

Afavorim la interrelació entre els alumnes i les relacions personals, que faciliten el vincle afectiu, emocional i social.

Fem créixer els alumnes sense els salts sobtats de les etapes establertes (primària-secundària i obligatòria-postobligatòria) i treiem el màxim de les seves potencialitats.