Cercar:

Política de Privacitat

Política de Privacitat

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la normativa en Protecció de Dades que correspongui, ESCOLA GINEBRÓ, SCCL informa als Usuaris:


Responsable del tractament de les dades personals

ESCOLA GINEBRÓ, SCCL
F58241191
C/ Joaquim Costa, s/n – 08450 Llinars del Vallès (Barcelona)

Finalitat

  • Gestionar les dades a les quals l’empresa accedeix com a conseqüència de la navegació i/o consulta.
  • Gestionar la seva consulta i/o sol·licitud.
  • Enviar-li comunicacions comercials i publicitàries relacionats amb l’entitat, només en cas d’acceptació.

Legitimació
Consentiment de l’interessat.

Destinataris
No se cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal

En cas que expressament així ho hagi manifestat, les dades facilitades també seran cedides, o es trobaran a disposició, d’aquelles entitats, de qualsevol naturalesa o forma jurídica, que estigui participada per ESCOLA GINEBRÓ, SCCL i que prestin serveis de formació contínua i subvencionada, i d’organització d’activitats. En aquest moment, aquestes empreses són: DINAMICS ESPORTS, SCCL

Drets
Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com els altres drets, com són la limitació del tractament i el dret a la portabilitat de les dades, tal com determina la normativa vigent en protecció de dades, adreçant-se per escrit, acompanyant fotocòpia de DNI, al domicili de l’entitat.

L’ESCOLA GINEBRÓ, S.C.C.L.. l’informa que en cas d’incompliment en el tractament de dades, vostè té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Conservació
Les dades es conservaran durant el temps necessari per donar compliment a la finalitat per la qual han estat captades.

 

Abans de l’enviament de qualsevol sol·licitud d’informació a través del formulari de  contacte d’aquesta pàgina web, l’usuari ha d’acceptar la política de privacitat de la mateixa, amb la finalitat de prestar el consentiment exprés i informat pel tractament de les dades amb les finalitats indicades.

 

És obligatori proporcionar tota la informació sol·licitada en els formularis de la pàgina web?

En relació al formulari de la pàgina web, l’Usuari ha d’omplir els marcats com a “obligatoris”. No completar les dades personals requerides o fer-ho parcialment pot suposar que ESCOLA GINEBRÓ, SCCL no pugui atendre les seves sol·licituds i, en conseqüència, ESCOLA GINEBRÓ, SCCL quedarà exonerada de tota responsabilitat per la no prestació o la prestació incompleta dels serveis sol·licitats.

Les dades personals que l’Usuari facilita a ESCOLA GINEBRÓ, SCCL han de ser actuals perquè la informació dels registres estigui actualitzada i sense errors. L’Usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades.

 

Quines mesures de seguretat té implantada l’entitat?

ESCOLA GINEBRÓ, SCCL informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal de l’Usuari i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat d’acord amb l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.

 

Xarxes socials

L’ESCOLA GINEBRO, SCCL disposa de perfils a les xarxes socials amb la finalitat de publicar i difondre informació sobre els serveis prestats mitjançant la pàgina web, interactuar amb els usuaris i servir al canal d’atenció i interacció social.

A continuació s’esmenten les xarxes socials en les quals l’ESCOLA GINEBRÓ, SCCL té perfil obert: