Cercar:

Erasmus+

 

Erasmus+

El programa de beques de mobilitat internacional

El Programa Erasmus+  té com a objectiu atendre les necessitats d’ensenyament i aprenentatge d’estudiants universitaris i de formació professional de grau superior. Ofereix oportunitats de mobilitat a estudiants i professors per fomentar l’aprenentatge, la cooperació, la innovació i l’intercanvi de bones pràctiques a l’estranger, principalment a Europa.

És la resposta de la UE als reptes socioeconòmics actuals. Es tracta d’una estratègia coordinada per al creixement i l’ocupació, anomenada Europa 2020, de la qual l’educació i la formació en són una part integral. La inversió en educació i formació es considera clau per al desenvolupament del potencial personal, l’adquisició de noves habilitats i l’increment de les perspectives laborals.

La Comissió Europea ha concedit la Carta Erasmus d’Educació Superior 2021-2027 a l’escola Ginebró,  un requisit per a totes les institucions amb seu en països del programa que vulguin formar part del programa Erasmus+.

A la Declaració de Política Erasmus de l’escola, hi podreu consultar els nostres objectius d’internacionalització.

Actualment, el Ginebró participa en aquest programa amb:

  • els alumnes de Cicles Formatius de Grau Superior, per tal que puguin obtenir beques per realitzar pràctiques en empreses estrangeres a Europa.
  • l’equip docent, que també poden accedir a realitzar mobilitat.

La subvenció per la propera convocatòria ja ha estat aprovada i en els propers mesos informarem del procediment i les dates per sol·licitar beques per realitzar la mobilitat entre l’1 de juny del 2021 i el 31 de maig del 2022.

Vols presentar candidatura?

Actualment el programa està obert als alumnes de Cicles Formatius de Grau Superior.

Per optar a la beca, cal omplir aquest formulari.

  • En aquest formulari hi haureu d’adjuntar el currículum europass, la carta de motivació i un breu vídeo explicatiu, a més d’altra documentació.

A partir del dia 5 de març es publicaran les llistes d’admesos i no admesos, i es faran les entrevistes individuals, on el tribunal format per docents de l’escola avaluaran la motivació i altres aspectes.