Cercar:

Salvament i Socorrisme

 

Grau Mitjà de Salvament i Socorrisme

Ensenyament Esportiu de Grau Mitjà (cicle inicial + final)

Tècnic Esportiu en Salvament i Socorrisme

1 curs acadèmic (1.155 hores)

Cicle Inicial: octubre - desembre

Cicle Final: gener – juny

El Grau Mitjà de Salvament i Socorrisme és una titulació de l’àmbit de les activitats físiques i de l’esport que capacita per treballar a piscines i platges.

El cicle inicial (495 hores) condueix a l’obtenció del Certificat de cicle inicial de salvament i socorrisme, i permet treballar en piscines i parcs aquàtics.

El curs capacita  per dinamitzar, instruir, dirigir i concretar la iniciació al medi aquàtic i esportiva en salvament i socorrisme, i per organitzar, acompanyar i tutelar els socorristes i usuaris en la participació d’activitats, competicions i esdeveniments en piscines i parcs aquàtics.

Mes informació: http://www.dinamics.coop/gm-salvament-i-socorrisme-cicle-inicial-piscina

El cicle final (660 hores) condueix a l’obtenció del títol de  Tècnic Esportiu en Salvament i Socorrisme, i capacita per treballar també en platges i d’altres espais aquàtics naturals.

El cicle final capacita per adaptar, dirigir i dinamitzar l’entrenament bàsic i el perfeccionament tècnic en l’etapa de tecnificació esportiva de salvament i socorrisme; organitzar, acompanyar i tutelar els esportistes i usuaris en la participació d’activitats, competicions i esdeveniments; gestionar els recursos materials necessaris i coordinar les activitats dels tècnics al seu càrrec, i organitzar activitats, competicions i esdeveniments dels nivells d’iniciació esportiva.

Mes informació: http://www.dinamics.coop/gm-salvament-i-socorrisme-cicle-final-platges

Sortides professionals

Cicle inicial:

 • Socorrista en piscines, parcs aquàtics i piscines naturals
 • Monitor de salvament i socorrisme
 • Jutge cronometrador

 

Cicle final:

 • Entrenador de salvament i socorrisme
 • Coordinador en escoles esportives de salvament i socorrisme
 • Responsable d’instal·lació aquàtica i/o equip de socorristes en el medi natural
 • Socorrista en platges marítimes, fluvials, llacs i embassaments
 • Socorrista de suport d’unitats d’intervenció aquàtica
 • Socorrista en activitats aquàtiques en l’entorn natural o activitats nauticoesportives
 • Àrbitre auxiliar

Continuïtat dels estudis

Després del cicle inicial:

 • Cicle final del GM de Salvament i Socorrisme

 

Després del cicle final:

 • Grau superior de tècnic esportiu en Salvament i Socorrisme
 • Cicle formatiu de grau superior de la família d’activitats físiques i esportives (prèvia superació de proves d’accés)
 • Batxillerat

Requisits d’accés

Al cicle inicial:

 • Graduat en ESO (o estudis equivalents) o haver superat la prova d’accés a la universitat per majors de 25 anys.
 • Cal superar la prova específica d’accés que convoca el Departament d’Ensenyament. Més informació al web d’Ensenyament.

 

Al cicle final:

 • Cal haver superat el cicle inicial del GM de Salvament i Socorrisme.

Pla d’estudis

Cicle inicial (495 hores)

Prova específica (120 hores)

Mòduls del bloc comú (80 hores)

 • Bases del Comportament Esportiu (30 hores)
 • Primers Auxilis (30 hores)
 • Activitat Física Adaptada i Discapacitat (10 hores)
 • Organització Esportiva (10 hores)

Mòduls del bloc específic (295 hores)

 • Instal·lacions Aquàtiques i Materials (20 hores)
 • Metodologia de Salvament i Socorrisme (65 hores)
 • Organització d’Esdeveniments d’Iniciació en Salvament i Socorrisme (25 hores)
 • Seguretat i Intervenció en Instal·lacions Aquàtiques (65 hores)
 • Formació Pràctica (115 hores)

Cicle final (660 hores)

Mòduls del bloc comú (180)

 • Bases de l’Aprenentatge Esportiu (60 hores)
 • Bases de l’Entrenament Esportiu (70 hores)
 • Esport Adaptat i Discapacitat (20 hores)
 • Organització i Legislació Esportiva (20 hores)
 • Gènere i Esport (10 hores)

Mòduls del bloc específic (480 hores)

 • Escola de Salvament i Socorrisme (30 hores)
 • Preparació Física del Socorrista (35 hores)
 • Perfeccionament Tècnic en Salvament i Socorrisme (50 hores)
 • Organització d’Esdeveniments de Tecnificació en Salvament i Socorrisme (35 hores)
 • Espais Aquàtics i Materials (60 hores)
 • Seguretat i Intervenció en Espais Aquàtics Naturals (90 hores)
 • Formació Pràctica (180 hores)

Els ensenyaments esportius de règim especial de l’Escola Ginebró formen part del projecte Dinàmics, fruit de la col·laboració entre les escoles cooperatives Ginebró i Sant Gervasi de Mollet del Vallès.

 

Dinàmics

Galeria