Cercar:

Salvament i Socorrisme

 

Intensiu de Socorrisme Aquàtic

Ensenyament Esportiu de Grau Mitjà (cicle inicial)

Certificat de cicle inicial en Salvament i Socorrisme

Juny/juliol (entre 180h i 300h etapa lectiva + 115h pràctiques)

De 8 a 15h (de dilluns a divendres)

El curs intensiu de Salvament i Socorrisme Aquàtic està adreçat a alumnes d’últim curs i titulats dels següents cicles formatius i graus universitaris, que convaliden els mòduls de bloc comú:

 • CFGM Guia en el Medi Natural i de Temps de Lleure
 • CFGS Condicionament Físic
 • CFGS Ensenyament i Animació Socioesportiva
 • Grau universitari CAFE

El cicle inicial condueix a l’obtenció del Certificat de cicle inicial de salvament i socorrisme, i permet treballar en piscines i parcs aquàtics.

El curs capacita  per:

 • dinamitzar, instruir, dirigir i concretar la iniciació al medi aquàtic i esportiva en salvament i socorrisme
 • organitzar, acompanyar i tutelar els socorristes i usuaris en la participació d’activitats, competicions i esdeveniments en piscines i parcs aquàtics, amb les directrius establertes en la programació de referència i les mesures de prevenció i rescat
 • garantir les condicions de seguretat dels usuaris en piscines i instal·lacions aquàtiques, intervenint-hi amb eficàcia en l’ajuda o el rescat en cas d’accident

 

Prova d’accés

Per inscriure’s cal haver superat la prova específica d’accés al curs que convoca el Departament d’Educació.

Únicament els titulats de GUIAMN en queden exempts.

Hi ha diverses convocatòries de la prova d’accés al llarg del curs, i en poden consultar les dates d’inscripció i realització aquí.

Instal·lacions

El curs intensiu de socorrisme aquàtic de l’Escola Ginebró s’imparteix a les instal·lacions de la pròpia escola i de l’Esportiu de Llinars del Vallès.

Matrícula oberta

Entrevistes i inscripcions presencials i online

Matrícula oberta

Entrevistes i inscripcions presencials i online

Sortides professionals

 • Socorrista en piscines, parcs aquàtics i piscines naturals
 • Monitor de salvament i socorrisme
 • Jutge cronometrador

Continuïtat dels estudis

El certificat de cicle inicial dona accés directe al cicle final del GM Salvament i Socorrisme, que capacita per treballar en espais aquàtics naturals (platges, etc.).

Requisits d’accés

 • Estar titulat/da o ser alumne/a d’últim curs de cicles formatius d’esports o bé del grau universitari CAFE.
 • Cal superar la prova específica d’accés que convoca el Departament d’Ensenyament (excepte titulats de GUIAMN, que n’estan exempts)

Pla d’estudis

Cicle inicial (495 hores)

Prova específica (120 hores)

* Els/les alumnes de GUIAMN queden exempts de la prova d’accés

Mòduls del bloc comú (80 hores)

* Mòduls convalidats en el format intensiu del curs

 • Bases del Comportament Esportiu (30 hores)
 • Primers Auxilis (30 hores)
 • Activitat Física Adaptada i Discapacitat (10 hores)
 • Organització Esportiva (10 hores)

Mòduls del bloc específic (295 hores)

 • Instal·lacions Aquàtiques i Materials (20 hores)
 • Metodologia de Salvament i Socorrisme (65 hores)
 • Organització d’Esdeveniments d’Iniciació en Salvament i Socorrisme (25 hores)
 • Seguretat i Intervenció en Instal·lacions Aquàtiques (65 hores)
 • Formació Pràctica (115 hores)

Galeria