Cercar:

Hípica

 

Grau Mitjà en Disciplines Hípiques de Resistència, Orientació i Turisme Eqüestre

Ensenyament: Ensenyament Esportiu de Grau Mitjà (cicle inicial)

Titulació: Certificat de cicle inicial d'hípica

Durada: 620 hores

Octubre - maig (dimarts i dijous matins)

Aquests estudis capaciten per dinamitzar, instruir i concretar la iniciació esportiva de l’equitació; organitzar, acompanyar i tutelar els esportistes i usuaris durant la participació en activitats, competicions i esdeveniments propis d’aquest nivell, i guiar a usuaris a cavall per terrenys variats.

Sortides professionals

 • Monitor d’iniciació a l’equitació
 • Monitor d’iniciació a la competició hípica
 • Conductor d’itineraris a cavall per terrenys variats

Continuïtat dels estudis

 • Cicle final de disciplines hípiques de resistència, orientació i turisme eqüestre
 • Cicle final de disciplines hípiques de salt, doma i concurs complet, si superen la prova específica d’accés al cicle final de les disciplines hípiques de salt, doma i concurs complet

Requisits d’accés

 • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics) o haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.
  Les persones que no compleixen aquests requisits han de superar el curs específic per a l’accés a cicles de grau mitjà o una prova general d’accés.
 • Superar la prova específica d’accés al cicle inicial d’hípica, que té assignada una càrrega horària de 240 hores sobre la durada total del cicle inicial

Pla d’estudis

Cicle inicial (620 hores)

Prova específica (240 hores)

Mòduls del bloc comú (80 hores)

 • Bases del Comportament Esportiu (30 hores)
 • Primers Auxilis (30 hores)
 • Activitat Física Adaptada i Discapacitat (10 hores)
 • Organització Esportiva (10 hores)

Mòduls del bloc específic (300 hores)

 • Transport i Manteniment Físic del Cavall Peu a Terra (30 hores)
 • Hipologia (30 hores)
 • Metodologia de l’Ensenyament de l’Hípica (70 hores)
 • Acompanyament per Itineraris a Cavall (50 hores)
 • Esdeveniments Hípics (20 hores)
 • Formació Pràctica (100 hores)

Els ensenyaments esportius de règim especial de l’Escola Ginebró formen part del projecte Dinàmics, fruit de la col·laboració entre les escoles cooperatives Ginebró i Sant Gervasi de Mollet del Vallès.

 

Dinàmics

Galeria