Cercar:

Història

 

La nostra història

L’Escola Ginebró va néixer el dia 11 de setembre de 1969 a Sant Celoni, fruit de la il·lusió d’un grup de pares i educadors que volien oferir una escola diferent de les que hi havia en aquell moment al Vallès i a Catalunya.

Així ho explica Clara Wendenburg, filla de Rosa Maria Wendenburg, fundadora de l’escola:

L’any 1968, mentre jo era dins el ventre de la meva mare, també es gestava una nova escola: l’Escola Ginebró. Els meus pares, veient els mètodes que s’utilitzaven a les escoles que hi havia a Sant Celoni, varen decidir de fundar-ne una seguint els principis de l’Escola Activa.

L’any 1976 va traslladar-se a la finca de Can Bordoi de Llinars del Vallès i la gestió va passar a mans d’una cooperativa de mestres.

Vam anar fent l'escola gran entre tots. Després va venir l’època a Can Bordoi, a Llinars del Vallès, en una casa magnífica, on vam ser-hi 14 anys, fins que vam construir l’edifici actual.

Al gener de 1990 es va inaugurar el nou edifici ubicat en el nucli urbà de Llinars, propietat de la societat Can Llop SL, creada el 19 de juliol de 1988 gràcies a les aportacions de les famílies i de l’escola Ginebró SCCL. El curs 2012-13 es va fusionar l’Escola Ginebró SCCL i Can Llop SL, i la Cooperativa Ginebró va esdevenir-ne propietària fins avui en dia.

El Ginebró, que va esdevenir escola concertada el curs acadèmic 1990-91, tenia sola línia d’educació des d’infantil fins a 8è d’EGB. El curs 1996-97, amb l’aplicació de la nova Reforma Educativa (LOGSE) i l’arribada de l’ESO (Educació Secundària Obligatòria), l’escola es va desdoblar en dues línies.

El curs 2003-04 va néixer el Taller, un espai  ubicat a l’antiga fàbrica Tèxtil Rase de Cardedeu, i que va permetre ampliar l’oferta formativa amb ensenyaments privats postobligatoris de batxillerat i cicles formatius.

A partir del curs 2017-18, batxillerat i cicles formatius es van traslladar a Llinars, en un nou edifici en el mateix recinte que els cursos d’ensenyament obligatori. Així doncs, actualment el Ginebró ofereix una oferta formativa completa i consolidada des dels 3 anys fins a la universitat a Llinars del Vallès.