Cercar:

Portada

Home > Portada (Page 6)

Seguint les indicacions del Departament d'Educació, l'equip de l'escola Ginebró ha començat a treballar per redissenyar, adaptar, moldejar i construir oportunitats a tots els espais de l'escola per la nova normalitat que marcarà l'inici del proper curs escolar....

L’aprenentatge de l’anglès al Ginebró comença als 3 anys, d’una manera molt natural i partint del llenguatge oral i activitats molt vivencials. Aquesta línia de treball té continuïtat durant totes les etapes educatives, des d'infantil fins a batxillerat i cicles formatius. ...

L’aprenentatge de l’anglès al Ginebró comença als 3 anys, d’una manera molt natural i partint del llenguatge oral, mitjançant activitats vivencials i reals. Aquesta línia de treball té continuïtat durant totes les etapes educatives, des d'infantil fins a batxillerat i cicles formatius. I l’anglès també té presència en les activitats extraescolars i d’estiu....