La diversitat, una riquesa per conservar

La primera setmana després de les vacances de Nadal, els alumnes d’ESO2 van realitzar el seu Treball de Síntesi, dedicat a la diversitat al món, tant des del punt de vista lingüístic i cultural, com el de la biodiversitat. Treball en grup, tallers, xerrades i una sortida al museu etnològic de Barcelona van permetre que cada grup investigués i descobrís la diversitat de cada un dels continents del món. Un viatge apassionant!