EI3 Descobrim els ambients

De la mà dels nostres companys d’EI4 i EI5, ens apropem a nous espais i noves experiències. Dels grans aprenem moltes coses, però ells també n’aprenen de nosaltres!