Fira Guia’t. En la formació professional i el món laboral.

L’Escola Ginebró i el Taller Ginebró han tornat a participar a la *Fira Guia’t* de Granollers. La fira, que té lloc els dies 5, 6 i 7 de març a Roca Umbert, és oberta al públic en general però està especialment pensada per orientar als alumnes que acaben l’escolaritat obligatòria i han d’iniciar un cicle formatiu de grau mitja o bé, que estan fent un curs de proves d’accés (a grau mitjà, grau superior, PQPI…) i volen incorporar-se al sistema educatiu fent un cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior.