Els projectes de recerca. El treballs de 4t d’ESO

Els alumnes de 4t d’ESO hem fet treballs en grup de temes molt diversos triats per nosaltres. Els temes han anat des de la publicitat, i com aquesta influeix en els joves, fins a l’ús de les xarxes socials, com crear un submarí, fer una aplicació per a l’Iphone o com elaborar un curtmetratge. Els hem fet durant una setmana, de manera intensiva, i hem tingut temps al llarg d’una altra setmana per completar-los amb el treball de camp corresponent. La part pràctica del treball, basada sobretot en enquestes, entrevistes i anàlisi de fets concrets, ha donat contingut real a la part teòrica feta sobretot a classe i orientada pels diferents professors que tutoritzaven cada grup.
La feina va acabar amb les exposicions orals fetes a la resta de grups i amb la satisfacció personal d’haver après amb autonomia i responsablement.