Sortida Dessalinitzadora del Llobregat

08

El dia 8 de febrer els alumnes de 1r i 2n de batxillerat que cursen la
matèria de Ciències de la Terra i el Medi Ambient van fer una visita a
la Dessalinitzadora del Llobregat. Es tracta d’una instal·lació
dependent de l’Agència Catalana de l’Aigua capacitada per captar 6
metres cúbics d’aigua del mar per segon i que abasteix el sistema
d’Aigües Ter-Llobregat. És una de les dessalinitzadores més grans
d’Europa i està considerada una de les millors instal·lacions europees
del sector per ser capdavantera en l’estalvi d’energia elèctrica i per
la tecnologia emprada.