Internet segura

El passat dimecres els Mossos d’Esquadra van venir a explicar quins són els riscos d’internet i els alumnes d’ESO1 van poder reflexionar sobre els bons i els mals usos que es poden fer a internet. Va ser una xerrada molt interessant que de ben segur que ens ha ajudat a entendre una mica més quina ha de ser l’actitud per fer servir amb seguretat aquesta eina.