i-M’endevines…

Després de fer una votació, passem al treball en equip i cadascú amb l’equip de la seva endevinalla ens posem a treballar!!! Com que encara no sabem escriure, la resposta a la nostra endevinalla la fem dibuixant, tot arribarà…

i-M’endevines…

Després de fer una votació, passem al treball en equip i cadascú amb l’equip de la seva endevinalla ens posem a treballar!!! Com que encara no sabem escriure, la resposta a la nostra endevinalla la fem dibuixant, tot arribarà…