Exposicions del Crèdit de Síntesi a AAFE

El passat dissabte 24 de gener els alumnes del CFGS d’Animació d’activitats físiques i esportives (AAFE), van realitzar les exposicions del crèdit de síntesi. Aquestes van consistir a defensar davant d’un tribunal, un dels 3 esdeveniments esportius i recreatius que podien realitzar. Les exposicions es van fer conjuntament amb els treballs de recerca de Batxillerat.

Exposicions del Crèdit de Síntesi a AAFE

El passat dissabte 24 de gener els alumnes del CFGS d’Animació d’activitats físiques i esportives (AAFE), van realitzar les exposicions del crèdit de síntesi. Aquestes van consistir a defensar davant d’un tribunal, un dels 3 esdeveniments esportius i recreatius que podien realitzar. Les exposicions es van fer conjuntament amb els treballs de recerca de Batxillerat.

Exposicions del Crèdit de Síntesi a AAFE

El passat dissabte 24 de gener els alumnes del CFGS d’Animació d’activitats físiques i esportives (AAFE), van realitzar les exposicions del crèdit de síntesi. Aquestes van consistir a defensar davant d’un tribunal, un dels 3 esdeveniments esportius i recreatius que podien realitzar. Les exposicions es van fer conjuntament amb els treballs de recerca de Batxillerat.

Exposicions del Crèdit de Síntesi a AAFE

El passat dissabte 24 de gener els alumnes del CFGS d’Animació d’activitats físiques i esportives (AAFE), van realitzar les exposicions del crèdit de síntesi. Aquestes van consistir a defensar davant d’un tribunal, un dels 3 esdeveniments esportius i recreatius que podien realitzar. Les exposicions es van fer conjuntament amb els treballs de recerca de Batxillerat.

Exposicions del Crèdit de Síntesi a AAFE

El passat dissabte 24 de gener els alumnes del CFGS d’Animació d’activitats físiques i esportives (AAFE), van realitzar les exposicions del crèdit de síntesi. Aquestes van consistir a defensar davant d’un tribunal, un dels 3 esdeveniments esportius i recreatius que podien realitzar. Les exposicions es van fer conjuntament amb els treballs de recerca de Batxillerat.

Exposicions del Crèdit de Síntesi a AAFE

El passat dissabte 24 de gener els alumnes del CFGS d’Animació d’activitats físiques i esportives (AAFE), van realitzar les exposicions del crèdit de síntesi. Aquestes van consistir a defensar davant d’un tribunal, un dels 3 esdeveniments esportius i recreatius que podien realitzar. Les exposicions es van fer conjuntament amb els treballs de recerca de Batxillerat.

Exposicions del Crèdit de Síntesi a AAFE

El passat dissabte 24 de gener els alumnes del CFGS d’Animació d’activitats físiques i esportives (AAFE), van realitzar les exposicions del crèdit de síntesi. Aquestes van consistir a defensar davant d’un tribunal, un dels 3 esdeveniments esportius i recreatius que podien realitzar. Les exposicions es van fer conjuntament amb els treballs de recerca de Batxillerat.

Exposicions del Crèdit de Síntesi a AAFE

El passat dissabte 24 de gener els alumnes del CFGS d’Animació d’activitats físiques i esportives (AAFE), van realitzar les exposicions del crèdit de síntesi. Aquestes van consistir a defensar davant d’un tribunal, un dels 3 esdeveniments esportius i recreatius que podien realitzar. Les exposicions es van fer conjuntament amb els treballs de recerca de Batxillerat.

Exposicions del Crèdit de Síntesi a AAFE

El passat dissabte 24 de gener els alumnes del CFGS d’Animació d’activitats físiques i esportives (AAFE), van realitzar les exposicions del crèdit de síntesi. Aquestes van consistir a defensar davant d’un tribunal, un dels 3 esdeveniments esportius i recreatius que podien realitzar. Les exposicions es van fer conjuntament amb els treballs de recerca de Batxillerat.

Exposicions del Crèdit de Síntesi a AAFE

El passat dissabte 24 de gener els alumnes del CFGS d’Animació d’activitats físiques i esportives (AAFE), van realitzar les exposicions del crèdit de síntesi. Aquestes van consistir a defensar davant d’un tribunal, un dels 3 esdeveniments esportius i recreatius que podien realitzar. Les exposicions es van fer conjuntament amb els treballs de recerca de Batxillerat.