Els alumnes d’Aafe representem contes a Eduació Infantil

Els alumnes de segon d’AAFE han anat a representar contes a les aules d’Educació Infantil. Un any més ha sigut un èxit, tots plegats em gaudit molt amb aquesta activitat, que forma part del crèdit Animació i dinàmica de grups, permet als alumnes prendre contacte amb aquesta franja d’edat i també els ajuda a millorar les tècniques de comunicació.

Els alumnes d’Aafe representem contes a Eduació Infantil

Els alumnes de segon d’AAFE han anat a representar contes a les aules d’Educació Infantil. Un any més ha sigut un èxit, tots plegats em gaudit molt amb aquesta activitat, que forma part del crèdit Animació i dinàmica de grups, permet als alumnes prendre contacte amb aquesta franja d’edat i també els ajuda a millorar les tècniques de comunicació.

Els alumnes d’Aafe representem contes a Eduació Infantil

Els alumnes de segon d’AAFE han anat a representar contes a les aules d’Educació Infantil. Un any més ha sigut un èxit, tots plegats em gaudit molt amb aquesta activitat, que forma part del crèdit Animació i dinàmica de grups, permet als alumnes prendre contacte amb aquesta franja d’edat i també els ajuda a millorar les tècniques de comunicació.

Els alumnes d’Aafe representem contes a Eduació Infantil

Els alumnes de segon d’AAFE han anat a representar contes a les aules d’Educació Infantil. Un any més ha sigut un èxit, tots plegats em gaudit molt amb aquesta activitat, que forma part del crèdit Animació i dinàmica de grups, permet als alumnes prendre contacte amb aquesta franja d’edat i també els ajuda a millorar les tècniques de comunicació.

Els alumnes d’Aafe representem contes a Eduació Infantil

Els alumnes de segon d’AAFE han anat a representar contes a les aules d’Educació Infantil. Un any més ha sigut un èxit, tots plegats em gaudit molt amb aquesta activitat, que forma part del crèdit Animació i dinàmica de grups, permet als alumnes prendre contacte amb aquesta franja d’edat i també els ajuda a millorar les tècniques de comunicació.

Els alumnes d’Aafe representem contes a Eduació Infantil

Els alumnes de segon d’AAFE han anat a representar contes a les aules d’Educació Infantil. Un any més ha sigut un èxit, tots plegats em gaudit molt amb aquesta activitat, que forma part del crèdit Animació i dinàmica de grups, permet als alumnes prendre contacte amb aquesta franja d’edat i també els ajuda a millorar les tècniques de comunicació.

Els alumnes d’Aafe representem contes a Eduació Infantil

Els alumnes de segon d’AAFE han anat a representar contes a les aules d’Educació Infantil. Un any més ha sigut un èxit, tots plegats em gaudit molt amb aquesta activitat, que forma part del crèdit Animació i dinàmica de grups, permet als alumnes prendre contacte amb aquesta franja d’edat i també els ajuda a millorar les tècniques de comunicació.

Els alumnes d’Aafe representem contes a Eduació Infantil

Els alumnes de segon d’AAFE han anat a representar contes a les aules d’Educació Infantil. Un any més ha sigut un èxit, tots plegats em gaudit molt amb aquesta activitat, que forma part del crèdit Animació i dinàmica de grups, permet als alumnes prendre contacte amb aquesta franja d’edat i també els ajuda a millorar les tècniques de comunicació.

Els alumnes d’Aafe representem contes a Eduació Infantil

Els alumnes de segon d’AAFE han anat a representar contes a les aules d’Educació Infantil. Un any més ha sigut un èxit, tots plegats em gaudit molt amb aquesta activitat, que forma part del crèdit Animació i dinàmica de grups, permet als alumnes prendre contacte amb aquesta franja d’edat i també els ajuda a millorar les tècniques de comunicació.

Els alumnes d’Aafe representem contes a Eduació Infantil

Els alumnes de segon d’AAFE han anat a representar contes a les aules d’Educació Infantil. Un any més ha sigut un èxit, tots plegats em gaudit molt amb aquesta activitat, que forma part del crèdit Animació i dinàmica de grups, permet als alumnes prendre contacte amb aquesta franja d’edat i també els ajuda a millorar les tècniques de comunicació.