Filoscoles

Aquest dimarts, 23 de setembre s’ha constituït la xarxa FILOSCOLES a la qual ens hem adherit. L’Acte es va fer al centre cívic de Barcelona Vil.la Florida. El grup Iref, Innovació i recerca per a l’ensenyament de la filosofia, ha impulsat aquesta xarxa per tal de fomentar el projecte Filosofia 3/18 a les escoles que la treballem. Formem part d’aquesta xarxa 18 escoles amb l’objectiu de compartir el projecte i enriquir-nos tots plegats en l’aventura d’aprendre a pensar.

Filoscoles

Aquest dimarts, 23 de setembre s’ha constituït la xarxa FILOSCOLES a la qual ens hem adherit. L’Acte es va fer al centre cívic de Barcelona Vil.la Florida. El grup Iref, Innovació i recerca per a l’ensenyament de la filosofia, ha impulsat aquesta xarxa per tal de fomentar el projecte Filosofia 3/18 a les escoles que la treballem. Formem part d’aquesta xarxa 18 escoles amb l’objectiu de compartir el projecte i enriquir-nos tots plegats en l’aventura d’aprendre a pensar.

Filoscoles

Aquest dimarts, 23 de setembre s’ha constituït la xarxa FILOSCOLES a la qual ens hem adherit. L’Acte es va fer al centre cívic de Barcelona Vil.la Florida. El grup Iref, Innovació i recerca per a l’ensenyament de la filosofia, ha impulsat aquesta xarxa per tal de fomentar el projecte Filosofia 3/18 a les escoles que la treballem. Formem part d’aquesta xarxa 18 escoles amb l’objectiu de compartir el projecte i enriquir-nos tots plegats en l’aventura d’aprendre a pensar.

Filoscoles

Aquest dimarts, 23 de setembre s’ha constituït la xarxa FILOSCOLES a la qual ens hem adherit. L’Acte es va fer al centre cívic de Barcelona Vil.la Florida. El grup Iref, Innovació i recerca per a l’ensenyament de la filosofia, ha impulsat aquesta xarxa per tal de fomentar el projecte Filosofia 3/18 a les escoles que la treballem. Formem part d’aquesta xarxa 18 escoles amb l’objectiu de compartir el projecte i enriquir-nos tots plegats en l’aventura d’aprendre a pensar.

Filoscoles

Aquest dimarts, 23 de setembre s’ha constituït la xarxa FILOSCOLES a la qual ens hem adherit. L’Acte es va fer al centre cívic de Barcelona Vil.la Florida. El grup Iref, Innovació i recerca per a l’ensenyament de la filosofia, ha impulsat aquesta xarxa per tal de fomentar el projecte Filosofia 3/18 a les escoles que la treballem. Formem part d’aquesta xarxa 18 escoles amb l’objectiu de compartir el projecte i enriquir-nos tots plegats en l’aventura d’aprendre a pensar.

Filoscoles

Aquest dimarts, 23 de setembre s’ha constituït la xarxa FILOSCOLES a la qual ens hem adherit. L’Acte es va fer al centre cívic de Barcelona Vil.la Florida. El grup Iref, Innovació i recerca per a l’ensenyament de la filosofia, ha impulsat aquesta xarxa per tal de fomentar el projecte Filosofia 3/18 a les escoles que la treballem. Formem part d’aquesta xarxa 18 escoles amb l’objectiu de compartir el projecte i enriquir-nos tots plegats en l’aventura d’aprendre a pensar.

Filoscoles

Aquest dimarts, 23 de setembre s’ha constituït la xarxa FILOSCOLES a la qual ens hem adherit. L’Acte es va fer al centre cívic de Barcelona Vil.la Florida. El grup Iref, Innovació i recerca per a l’ensenyament de la filosofia, ha impulsat aquesta xarxa per tal de fomentar el projecte Filosofia 3/18 a les escoles que la treballem. Formem part d’aquesta xarxa 18 escoles amb l’objectiu de compartir el projecte i enriquir-nos tots plegats en l’aventura d’aprendre a pensar.

Filoscoles

Aquest dimarts, 23 de setembre s’ha constituït la xarxa FILOSCOLES a la qual ens hem adherit. L’Acte es va fer al centre cívic de Barcelona Vil.la Florida. El grup Iref, Innovació i recerca per a l’ensenyament de la filosofia, ha impulsat aquesta xarxa per tal de fomentar el projecte Filosofia 3/18 a les escoles que la treballem. Formem part d’aquesta xarxa 18 escoles amb l’objectiu de compartir el projecte i enriquir-nos tots plegats en l’aventura d’aprendre a pensar.

Filoscoles

Aquest dimarts, 23 de setembre s’ha constituït la xarxa FILOSCOLES a la qual ens hem adherit. L’Acte es va fer al centre cívic de Barcelona Vil.la Florida. El grup Iref, Innovació i recerca per a l’ensenyament de la filosofia, ha impulsat aquesta xarxa per tal de fomentar el projecte Filosofia 3/18 a les escoles que la treballem. Formem part d’aquesta xarxa 18 escoles amb l’objectiu de compartir el projecte i enriquir-nos tots plegats en l’aventura d’aprendre a pensar.

Filoscoles

Aquest dimarts, 23 de setembre s’ha constituït la xarxa FILOSCOLES a la qual ens hem adherit. L’Acte es va fer al centre cívic de Barcelona Vil.la Florida. El grup Iref, Innovació i recerca per a l’ensenyament de la filosofia, ha impulsat aquesta xarxa per tal de fomentar el projecte Filosofia 3/18 a les escoles que la treballem. Formem part d’aquesta xarxa 18 escoles amb l’objectiu de compartir el projecte i enriquir-nos tots plegats en l’aventura d’aprendre a pensar.