II Jornada de bones pràctiques

462795_10150750258222755_59664

El dissabte 24 de març l’Escola Ginebró va participar a la II Jornada
de Bones Pràctiques organitzada per l’Associació d’Escoles Catalanes
(AEC) a la Universitat Blanquerna. Es va fer una ponència on es va
presentar l’experiència sobre “Ambients de Joc i Experimentació” que
es realitza a Educació Infantil. L’Elena Sala i la Núria Deumal van
fer l’exposició fent una molt bona tasca!