Cercar:

La Salut i el Benestar és l’eix transversal del curs 23-24 a l’escola Ginebró, el tema que vehicularà activitats, propostes i iniciatives que es treballaran en totes les etapes, des d’infantil fins a batxillerat i cicles formatius al llarg d’aquest curs acadèmic.

El Benestar és un dels ODS (objectius de desenvolupament sostenible) de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides. I el fet de treballar-lo tota l’escola durant un curs ens ajuda a ampliar els nostres coneixements sobre el tema i sensibilitzar-nos-hi. A més, n’interioritzarem aspectes que a partir d’ara ja quedaran en el projecte d’escola, com ja s’ha fet amb eixos transversals anteriors com l’acció pel clima, la coeducació i la igualtat de gènere, etc..

 

L’escola i el benestar

Segons els ODS de les Nacions Unides, l’objectiu 3, que correspon al Benestar, proposa “Garantir una vida sana i promoure el benestar per tothom en totes les edats, protegir la vida humana i aconseguir una qualitat de vida millor per tothom”.

Hi ha aspectes com l’alimentació sana i equilibrada, l’activitat física o l’educació sexual i prevenció de malalties que ja són molt presents en el dia a dia de l’escola. A més, l’escola aposta per la formació professional en esport, medi natural i dietètica. Aixi doncs, a través de diversos cicles de grau mitjà i superior de la família de les activitats fisicoesportives i la salut, també es promou un estil de vida saludable a la nostra societat.

 

Benestar emocional i salut mental

Però quan parlem de salut i benestar, volem anar més enllà dels aspectes físics i treballar també la salut mental i el benestar emocional.

Vivim en el món de les presses, la immediatesa, les pantalles… i la pressió social que ens generen les xarxes socials, la sobrestimulació i l’excés de connexió digital.

En els infants es detecten més dificultats en el llenguatge, empobriment del vocabulari i en general una disminució de l’atenció i falta de gestió de les emocions.  I la quantitat de joves amb malestars emocionals i manca de tolerància a la frustració creix a un ritme alarmant.

I què podem fer els adults -mestres i famílies- que estem al seu voltant? Acompanyar, passar temps amb ells i, en definitiva, ser-hi sense sobreprotegir-los. No es qüestió de treure totes les pedres del camí, sinó d’acompanyar-los el millor possible a viure el moment que els hi ha tocat.

 

La relació entre cos i ment

Els estudis en neurociència parlen molt clarament sobre com ens afecta l’entorn en què ens desenvolupem. Elements bàsics com cuidar l’entorn en què vivim, l’alimentació sana i equilibrada, la pràctica habitual d’esport, el contacte amb la natura, el bon descans i la son de qualitat,  afavoreixen el rendiment del cervell, la memòria i la creativitat.  Per això a mesura que creixen, cal recordar als joves la importància entre la relació de cos i ment, de la raó i l’emoció.

 

El pla digital de centre

Així mateix, enguany desplegarem el pla digital de centre, en què adaptem l’ús de la tecnologia a l’aula perquè sigui una eina al servei de la pedagogia, tenint en compte que no podem donar l’esquena a la realitat i que l’escola és l’espai idoni perquè aprenguin a fer-ne un bon ús.