Cercar:

La primera promoció del cicle formatiu de grau superior de Dietètica ha començat les classes aquesta setmana a l’escola Ginebró, com la resta de cursos postobligatoris.

El grup-classe està format per alumnes de tota la comarca entre 17 i 34 anys, que prèviament han cursat batxillerat o bé un cicle formatiu de les famílies de la sanitat, els esports o la restauració.

El grau superior de Dietètica té un curs escolar de durada i s’imparteix específicament en horari de tarda, per facilitar la combinació de l’etapa lectiva amb la realització de pràctiques i el món laboral. I un cop finalitzat el grau, l’alumnat podrà donar continuïtat als seus estudis a través d’un grau universitari (nutrició, infermeria, medicina, odontologia, ciències de l’activitat física i l’esport…).

Per les classes, l’escola Ginebró compta amb diferents aules i espais: una aula específica per les classes teòriques i el laboratori de química i biologia, que recentment s’ha ampliat i renovat per acollir amb la màxima qualitat les classes pràctiques del nou grau.

L’equip docent està format per especialistes en diferents àmbits de la nutrició, incloent nutrició esportiva, alimentació equilibrada i higiene, entre d’altres.

 

Consolidació de l’itinerari formatiu en l’àmbit sanitari

Amb la primera promoció del grau superior de Dietètica, l’Escola Ginebró consolida l’itinerari de formació professional en l’àmbit sanitari, que es va engegar el curs passat amb el grau mitja en Cures Auxiliars d’Infermeria (TCAI), en col·laboració amb l’Hospital de Sant Celoni.  Ara, el cicle de Dietètica ha donat continuïtat als estudis de gran part dels alumnes que l’any passat van estudiar TCAI així com també alumnes del grau mitjà d’esports GUIAMN del nostre centre.

 

L’aporta per la formació professional

Els cicles de Sanitat completen l’oferta actual de formació professional de l’Escola Ginebró, que ja imparteix cicles formatius d’informàtica i esport, a més de cursos de formació ocupacional i contínua en l’àmbit de l’esport, el lleure i la salut.