Cercar:

El 100% d’aprovats i 6 diplomes d’excel·lència són el resultat de les PAU 2023 per a l’alumnat de 2n de batxillerat de l’Escola Ginebró, que del 7 al 9 de juny van realitzar la selectivitat a la Universitat Autònoma de Barcelona.

A més, cal tenir en compte que s’ha presentat a les proves el 91% de l’alumnat de 2n de batxillerat, una dada molt superior a la mitjana d’instituts de Catalunya. De la resta d’alumnes de l’escola, el 4% té pensat presentar-s’hi al setembre i el 5% restant accedeix directament a un cicle formatiu de grau superior. No hi ha cap alumne/a que hagi de repetir curs, amb la qual cosa podem dir que la nostra xifra d’assoliment és del 100%.

De nota mitjana, l’alumnat del Ginebró han tret un 7,29, xifra mig punt per sobre de la mitjana de Catalunya, que ha estat d’un 6,78.  A més la mitjana d’expedient de l’Escola Ginebró ha estat de 8,06, també gairebé mig punt per sobre de la mitjana d’expedient de Catalunya que ha estat de 7,59.

En vista dels resultats de les PAU d’enguany, constatem que les notes de l’alumnat del nostre centre no només estan per sobre de la mitjana de Catalunya, sinó que la distància entre la mitjana d’expedient i la mitjana de les PAU és només de 0,5 punts aproximadament.

Per tant, es demostra que el nivell d’exigència del professorat de l’Escola Ginebró i de l’assoliment dels nostres alumnes coincideixen amb els resultats dels exàmens de la selectivitat.  A més, aquesta dada no és un resultat puntual sinó que s’ha donat de manera gairebé sistemàtica com a mínim des del curs 2007-08.

Cal destacar també que s’han lliurat 6 diplomes d’excel·lència, que reben els estudiants amb una mitjana de 9 o superior.

L’Escola Ginebró imparteix batxillerat des del curs 2003-04  i actualment ofereix els 3 itineraris disponibles de batxillerat: científic-tecnològic, social-humanístic, artístic-escènic. A més, des del curs 2018-19 l’alumnat pot cursar també el Batxillerat High School (Dual), que permet obtenir simultàniament la doble titulació de batxillerat del sistema espanyol i nord-americà.

Les PAU han posat punt final a dos anys de preparació a Batxillerat, que inclouen l’elaboració i exposició dels Treballs de Recerca. En aquest vídeo us mostrem la importància de la comunicació oral, eix transversal del curs, en els TR de Batxillerat.