Cercar:

L’Hospital de Sant Celoni i l’Escola Ginebró han signat avui un conveni de col·laboració per potenciar la formació professional en sanitat al Baix Montseny, i d’aquesta manera donar resposta a la gran demanda laboral en aquest àmbit al Vallès Oriental.

Aquest mes de setembre ja ha començat les classes la primera promoció del grau mitjà Cures Auxiliars d’Infermeria, que tindrà continuïtat el curs que ve amb els cicles de grau superior d’Assistent Clínic (Documentació i Administració Sanitàries) i Dietètica. Aquests cicles permeten compaginar els estudis en horari de tarda amb el món laboral, i els graus superiors donen accés directe a la universitat

L’Hospital de Sant Celoni, participarà en la docència, que majoritàriament estarà formada per especialistes en actiu, per tal que l’enfocament de les classes sigui molt pràctic. L’Hospital també col·laborarà en la formació d’alumnes en pràctiques i la inserció laboral dels nous professionals

Maria Expósito, directora de l’escola Ginebró, comenta: “Al Ginebró sempre hem posat en valor la formació professional i per això des de fa 20 anys impartim cicles formatius. Sabem que per donar resposta a necessitats reals del territori és bàsic el diàleg escola-empresa. Per aquest motiu creiem que la col·laboració amb l’Hospital de Sant Celoni serà molt positiva per tots, ja que contribuirà a  la formació i inserció laboral de persones en un àmbit amb gran demanda”.

José Antonio Neguillo, director gerent de la Fundació Hospital de Sant Celoni, manifesta: “Una de les finalitats fundacionals de la nostra institució és la col·laboració a través d’acords o de concerts amb altres entitats, per a tot allò que es refereixi a la salut pública i a les activitats docents, formatives o de recerca relacionades amb la salut i l’assistència social. A més, aquest projecte amb l’Escola Ginebró, un referent en formació i docència al territori, ha estat molt motivadora per als nostres professionals, podent participar en la preparació de futurs professionals de la salut.

Els cicles de Sanitat complementen l’oferta actual de formació professional de l’Escola Ginebró, que ja imparteix cicles formatius d’informàtica i esport, a més de cursos de formació ocupacional i contínua en l’àmbit de l’esport, el lleure i la salut.