Cercar:

La primera promoció del cicle formatiu de grau mitjà Cures Auxiliars d’Infermeria ha començat les classes aquest mes de setembre a l’escola Ginebró.

El grup està format per 22 noies i nois entre 16 i 21 anys, provinents de diferents localitats de la comarca.

El grau té un curs escolar de durada i s’imparteix en horari de tardes, per facilitar la combinació de l’etapa lectiva amb la realització de pràctiques i l’entrada al món laboral.

Per tal d’impartir aquest curs, l’escola Ginebró s’ha preparat amb àmplies aules polivalents i equipaments específics, com ara llits-camilla, carros equipats amb material sanitari per cures i neteja, cadires de rodes, etc.

L’equip docent està format en bona part per personal en actiu, que alhora són especialistes de les diferents assignatures del curs (cures d’infermeria, higiene, benestar del pacient, odontologia, etc.). Tots els mòduls tindran un enfocament molt pràctic, encaminat a aplicar els coneixements adquirits al mòdul de pràctiques.

 

Conveni de col·laboració amb l’Hospital de Sant Celoni

En aquesta iniciativa, l’escola Ginebró compta amb l’estreta col·laboració de l’Hospital de Sant Celoni, que participarà en la docència, formació d’alumnes en pràctiques i inserció laboral dels nous professionals.

 

Nou itinerari formatiu en l’àmbit sanitari

 Amb TCAI, el Ginebró inicia un nou itinerari formatiu en l’àmbit de la salut en col·laboració amb l’Hospital de Sant Celoni, per tal de donar resposta a les necessitats actuals de perfils professionals en sanitat al territori.  Aquest cicle tindrà continuïtat el curs que ve amb els cicles de grau superior d’Assistent Clínic (Documentació i Administració Sanitàries) i Dietètica.

Per la seva banda, els dos cicles formatius de grau superior donaran als alumnes accés directe a la universitat per estudiar graus com infermeria, fisioteràpia, dietètico o odontologia, entre d’altres. A més, permetran compaginar els estudis en horari de tarda amb el món laboral al qual els haurà obert les portes el cicle de grau mitjà TCAI.

Els cicles de Sanitat complementen l’oferta actual de formació professional de l’Escola Ginebró, que ja imparteix cicles formatius d’informàtica i esport, a més de cursos de formació ocupacional i contínua en l’àmbit de l’esport, el lleure i la salut.