Cercar:

L’escola Ginebró engega 3 nous cicles formatius de la branca sanitària el curs 2022-23. Es tracta de cicles formatius de grau mitjà i superior, que donen cobertura a una sèrie de perfils professionals que tenen una alta demanda en el mercat laboral, i concretament en el nostre territori.:

  • CFGM de Cures Auxiliars d’Infermeria
  • CFGS Assistent Clínic (Documentació i Administració Sanitàries)
  • CFGS de Dietètica

El CFGM de Cures Auxiliars d’Infermeria és un cicle de grau mitjà i per tant té accés directe des de la ESO. És d’un sol curs acadèmic i per tant permet una ràpida capacitació professional que permet alhora incorporar-se al mercat laboral i seguir estudiant un cicle formatiu de grau superior.

Quant al CFGS d’Assistent Clínic (Documentació i Administració Sanitària), pretén cobrir un espai molt demanat pel sistema assistencial sanitari, que consisteix a donar suport assistencial i administratiu al personal de medicina i infermeria dels centres de salut.

Finalment, el CFGS de Dietètica ofereix una formació que actualment no existeix en la nostra comarca, i que cobreix un àmbit en el qual hi ha un fort interès social i laboral.

A més, tant el cicle formatiu de grau superior d’Assistent Clínic com el de Dietètica permeten un accés directe als graus universitaris, que alhora es poden compaginar amb el món laboral al qual obren les portes els cicles.

L’Escola Ginebró oferirà aquests cicles formatius en horari de tardes la qual cosa permetrà compatibilitzar millor la formació amb l’activitat laboral i amb la realització de pràctiques en les empreses o fins i tot amb una possible FP Dual.