Cercar:

La coeducació i la igualtat de gènere és l’eix transversal del curs 21-22 a l’escola Ginebró.

Com a escola cooperativa, al Ginebró tenim la responsabilitat de mirar endavant d’una manera socialment responsable i contribuir a un desenvolupament sostenible del planeta. Per aquest motiu, vinculem l’eix transversal del curs als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

Mentre que els últims cursos escolars l’eix transversal s’ha centrat en els ODS relacionats amb la Lluita pel Clima, aquest curs treballarem els principals elements que generen desigualtats per raó de gènere, orientació i identitat sexual, per potenciar la igualtat real d’oportunitats.

 

Com treballem la igualtat de gènere?

La igualtat de gènere es treballarà durant tot el curs de manera transversal en el dia a dia de l’escola, en les diferents etapes.

A més, a través d’activitats, xerrades i píndoles formatives, petits i grans prendrem consciència i reflexionarem sobre quins són els principals elements que generen desigualtats i com podem erradicar la discriminació per potenciar la igualtat real d’oportunitats de les persones, independentment del seu sexe, orientació sexual, identitat de gènere o l’expressió de gènere.

També vinculem l’eix transversal a les festes i tradicions de l’escola. Per exemple, enguany el lema del Cros del Ginebró és “Gènere i Esport” i comptem amb el suport d’esportistes d’alt nivell de diferents disciplines que s’han obert camí gràcies al seu esforç i capacitat.

Finalment, s’ha dissenyat també un pla formatiu per l’equip docent en matèria de gènere i coeducació.

 

Quin paper té la coeducació en la igualtat de gènere?

La coeducació consisteix en dotar les escoles i la comunitat educativa, d’estratègies formatives i educatives que fomentin la igualtat de drets, l’equitat de gènere i el reconeixement de la diversitat. D’aquesta manera, l’equip docent vetlla perquè l’escola sigui un entorn segur per als infants i joves, obert i acollidor, lliure de qualsevol mena de discriminació o violència.

Així doncs, seguint les pautes de la coeducació, l’equip de l’escola Ginebró treballa per elaborar la programació educativa i els currículums amb perspectiva de gènere, de tal manera que afavoreixin el desenvolupament dels alumnes sense biaixos sexistes i androcèntrics, i s’eviti qualsevol discriminació associada al sexe o gènere.