Cercar:

Durant aquest curs escolar, en Sergi Sagrera i en Miquel Mancera combinen estudis i feina en l’àmbit de la informàtica gràcies a la FP Dual.

Tots dos són alumnes del cicle formatiu de grau superior Desenvolupament d’Aplicacions Web de l’escola Ginebró (Llinars V.), i han volgut aprofitar l’oportunitat que els hi ofereix aquesta modalitat de pràctiques. La FP Dual permet que els alumnes de cicles formatius substitueixin hores de classe per hores de pràctiques en empreses, treballant en projectes reals.

En Sergi treballa a Decowood, una botiga online de mobles, al departament d’informàtica. La seva funció és la de suport tècnic de programació i sistemes: “Des del curs passat ja tenia clar que volia per la FP Dual, i quan el meu tutor m’ho va proposar vaig acceptar perquè volia saber de primera mà què és treballar en una empresa, i em motiva molt més aprendre de manera pràctica. Un cop a la setmana ens reunim per assignar tasques, i jo vaig treballant de manera força autònoma, i quan ho necessito, demano ajuda als companys”

Per la seva banda, en Miquel treballa per Farmaoffice i forma part de l’equip tècnic que desenvolupa una aplicació per al sector farmacèutic. En Miquel explica: “Abans de començar em van fer una entrevista, com si fos per una feina de debò. De seguida em vaig sentir integrat, com un treballador més. Estic aprenent molt, i realment l’empresa es preocupa de fer-me un bon acompanyament. Alhora, veig que jo també els hi aporto coses, i això m’agrada. A més, ja m’han informat que quan acabi les pràctiques em faran un contracte laboral i podré seguir treballant amb ells”.

L’Escola Ginebró imparteix cicles formatius d’informàtica i esports des de fa 20 anys, i  aposta per la FP Dual perquè apropar escola i empresa és el que permetrà que els treballadors del present i del futur puguin donar resposta a les necessitats reals, i per tant fomentarà la inserció laboral dels estudiants de formació professional.