Cercar:

L’aprenentatge de l’anglès al Ginebró comença als 3 anys, d’una manera molt natural i partint del llenguatge oral, mitjançant activitats vivencials i reals.

Aquesta línia de treball té continuïtat durant totes les etapes educatives, des d’infantil fins a batxillerat i cicles formatius. I l’anglès també té presència en les activitats extraescolars i d’estiu.

Els primers cursos es fa especial incís a l’adquisició de vocabulari i a la pronunciació, i més endavant s’introdueix l’anglès en projectes d’altres disciplines, es treballa la consciència gramatical i es potencia escrit.

Llegeix més…

 

Programa d’auxiliars de conversa

Les auxiliars de conversa (conversation assistants) són persones originàries d’Anglaterra, Estats Units o altres països que tenen l’anglès com a primera llengua, i que treballen a la nostra escola durant un curs escolar, donant suport als docents d’anglès.

Les auxiliars creen un vincle i clima de confiança amb els alumnes, i els animen a fer-se entendre sense por dels errors. Quan els nens i nenes s’adonen que són capaços de comunicar-se, tenen una motivació molt gran per seguir aprenent.

Llegeix més…

 

Batxillerat High School (Dual)

El Batxillerat High School (Dual) permet als alumnes obtenir simultàniament la doble titulació de batxillerat del sistema espanyol i nord-americà.

Els alumnes han de cursar online les assignatures referents a llengua, cultura i història americana, apart de les assignatures pròpies curs que estiguin realitzant a l’escola.

Llegeix més…

 

Eramus+

Eramus+ és un programa de mobilitat internacional. Actualment, el Ginebró participa en aquest programa amb els alumnes de Cicles Formatius de Grau Superior, per tal que puguin obtenir beques per realitzar pràctiques en empreses a diversos països europeus.

Llegeix més…

 

Francès

A secundària (ESO)  també es pot escollir el francès com a assignatura optativa per aprendre una segona llengua estrangera. Durant aquesta etapa, es realitzen sortides al sud de França, un intercanvi lingüístic i cultural amb una escola bretona i també preparem els exàmens oficials DELF.

Llegeix més…