Cercar:
Escola verda i sostenibilitat - Comitè Ambiental

El Comitè Ambiental ha celebrat la primera reunió del curs escolar en què  la Sostenibilitat i el Medi Ambient actuen com a eix transversal de totes les etapes, des d’infantil fins a batxillerat i cicles formatius.

Enguany, el Comitè ha decidit vincular la seva activitat al programa de l’Educació per al Desenvolupament Sostenible (ODS) que promou la UNESCO, especialment a l’objectiu número 13: Acció climàtica – adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes.

En un context en què es fa palès la urgència d’adoptar mesures de lluita pel clima, el Comitè ha decidit engegar les següents actuacions especials prioritàries:

  • 1r trimestre: setmana de la Prevenció de Residus
  • 2n trimestre: projecte “Camí a l’escola” en bici
  • 3r trimestre: la iniciativa europea “Let’ Clean Up Day”

 

Així mateix, es donarà continuitat a una sèrie de mesures i accions que ja s’han anat treballant al llarg dels últims anys, com ara:

  • Oliclak: reciclatge d’oli de cuina usat
  • Campanyes de sensibilització per estalviar llum, aigua i paper
  • Recollida selectiva i minimització de residus
  • Cultiu de fruites i verdues a l’hort i projecte arbres fruiters
  • Ús de l’electrocompostadora
  • Recollida de taps
  • Etc.

Finalment, el Comitè també treballarà un recull de les accions realitzades al llarg del temps per veure la progressió i implicació de l’escola com a Escola Verda en diferents àmbits, i anima a tots els alumnes que facin arribar propostes o idees d’accions.
 

Quin és l’origen del Comitè Ambiental?

El Comitè Ambiental del Ginebró es va crear l’any 2012 amb l’objectiu de canalitzar les iniciatives relacionades amb sostenibilitat i medi ambient de l’escola, i amb l’objectiu de donar veu a tothom. Per això, formen part del comitè alumnes en representació dels diferents cursos, a més de mestres i membres de l’equip directiu.  El comitè es reuneix de manera periòdica i treballa amb la filosofia de les 3R (reciclar, reduir i reutilitzar) i les 3S (escola verda solidària, sostenible i saludable)