Cercar:
L’aposta del Ginebró pels Cicles Formatius dóna els seus fruits

Ahir dijous va tenir lloc l’acte de cloenda de cicles formatius de l’escola Ginebró. Alumnes, pares, mares i mestres es van reunir per assistir a les exposicions dels crèdits de síntesi, i a les paraules d’agraïment i comiat.

Fa més de 15 anys que l’escola Ginebró potencia la formació professional, una aposta que dóna els seus fruits en els àmbits educatiu i laboral. Actualment compta amb 200 alumnes de cicles formatius de grau mitjà i superior de les famílies de la informàtica i l’esport.

Des de l’escola es té molt clar que un dels èxits dels cicles formatius és l’acompanyament i orientació que reben els alumnes per part de l’equip docent. El resultat és que més del 95% dels alumnes que es matriculen en un grau mitjà d’informàtica o esports l’acaben, i continuen amb estudis de cicle superior.

Un cop finalitzat el cicle superior, més del 90% dels alumnes d’esports entren a la universitat. El cas d’informàtica és diferent per la gran demanda del sector de les TIC, i en aquest cas opten per la inserció laboral o els estudis universitaris a parts iguals.

L’aposta per la modalitat FP Dual

El Ginebró promou la formació en empresa dels seus alumnes mitjançant la modalitat FP Dual, que els ajuda incorporar-se al mercat laboral de manera més efectiva i directa. Les 1.000 hores de pràctiques permeten que els alumnes contextualitzin els coneixements teòrics i adquireixin competències transversals com el treball en equip o o el domini de tecnologies específiques de l’empresa.

Com comenta el subdirector Enric Matamala, “El 70% dels alumnes que opten per la modalitat FP Dual acaben accedint a un contracte laboral. Aquest curs ja s’ha impartit aquesta modalitat als alumnes del Cicle Formatiu de Grau Superior en Desenvolupament d’Aplicacions Web i Mòbils . I estem treballant perquè a partir del curs que ve també hi accedeixin els alumnes de Grau Superior d’Esports (EAS i CF).”

“De fet, encara que no s’opti per la modalitat FP Dual, la realització de pràctiques en empresa als cicles formatius és obligatòria, i és important que així sigui. La capacitat d’adaptar-se a les necessitats del mercat cal treballar-la molt bé a les escoles. Dins d’un model cooperatiu com és el del Ginebró, es potencia que els alumnes uneixin esforços per treballar de manera conjunta i coordinada, i aprenguin a donar resposta a necessitats reals d’empreses”.

La col·laboració entre escola i empresa

D’altra banda, com comenta la directora pedagògica Maria Expósito: “les aliances i col·laboracions amb entitats empresarials com la nostra recent adhesió al PIMEC, ens permet treballar perquè escola i empresa comparteixin els mateixos objectius de projecció de les persones. És indispensable que el món educatiu i l’empresarial vagin alineats en la transformació i evolució del món laboral”.