Cercar:

20 alumnes del Ginebró formen part de la primera promoció que es prepara per obtenir una doble titulació de batxillerat: l’estatal i l’American High School Diploma, un títol oficial reconegut als EUA.

El programa Batxillerat High School va adreçat a alumnes del Ginebró a partir de 3r d’ESO, que entre aquest curs i 1r de Batxillerat faran les assignatures complementàries que els permetran obtenir la doble titulació.

El curs passat, quan es va plantejar la possibilitat de realitzar aquest programa al Ginebró, va haver-hi molt bona resposta per part de les famílies. I finalment, 20 alumnes han començat a cursar matèries online de llengua, cultura i història americana, després de realitzar una prova d’accés al setembre.

Carles Lorente és el tutor del Ginebró que fa seguiment dels alumnes del programa: “tant el temari, com els treballs, les activitats i els exàmens es fan en modalitat virtual. Els alumnes hi dediquen unes 3h setmanals de mitjana, i com que reben la programació amb antelació, tenen molta flexibilitat per organitzar-se en funció del seu horari i les activitats extraescolars (alguns hi dediquen més hores el cap de setmana, i d’altres entre setmana). També fan videoconferències individuals i grupals amb la seva tutora nord-americana. Aquestes sessions els hi resulten molt interessants per tal de comentar temes, resoldre dubtes o interactuar amb altres alumnes del programa”.

Els alumnes del Ginebró que participen en el programa ho fan per diferents motius: a la Berta (4t d’ESO) segurament voldrà fer un Erasmus, i  també li agrada conèixer com estudien en altres països; el Martí (3r d’ESO) de moment no s’ha plantejat estudiar fora, però li està servint per millorar el nivell d’anglès; a la Laura (4t d’ESO) li va agradar la idea quan els seus pares li van plantejar, i qui sap si marxa a estudiar fora més endavant.

El Batxillerat High School forma part del projecte educatiu del Ginebró per potenciar l’aprenentatge de l’anglès i la internacionalització dels alumnes de l’escola. Maria Expósito, directora del Ginebró, comenta: “introduïm l’anglès des de P3 i l’integrem amb matèries en anglès, múltiples activitats i auxiliars de conversa que ens permeten treballar el llenguatge oral i establir situacions comunicatives. Amb el Batxillerat Dual aconseguim que els alumnes millorin el seu nivell d’anglès en un entorn multicultural, promovent la seva responsabilitat i autonomia, i alhora fomentem la internacionalització, ja que els obrim la porta a realitzar estudis superiors als Estats Units.

Foto: Oriol, Berta i Joina (alumnes de 3r i 4t d’ESO del Batxillerat Dual a la biblioteca)