Cercar:
Jornades matemàtiques al Ginebró amb l’especialista Tony Martin

Els dies 17, 18 i 19 de gener l’escola Ginebró ha organitzat unes jornades matemàtiques amb el mestre i pedagog canari Antonio Ramón Martín, més popularment conegut com a Tony Martín.

Martín és especialista en didàctica de la matemàtica i ponent de reconegut prestigi internacional. Actualment és mestre de l’escola “Aguere” de La Laguna (Tenerife) i membre del grup OAOA (Otros Algoritmos para las Operacions Aritméticas).

Fa més de 30 anys que Tony Martín treballa en el camp de l’educació matemàtica en busca d’alternatives que ajudin a millorar l’ensenyament i aprenentatge d’aquesta disciplina, i ha participat en nombrosos congressos nacionals i internacionals.

En paraules de Tony Martin: “Hace más de 30 años que la educación matemática ha cambiado, pero son muy pocas las maestras y maestros que se han enterado. Las pizarras de tiza o digitales, siguen llenas de operaciones aritméticas inútiles, que nadie hace fuera de un centro escolar donde haya que  calcular. Los profesores somos unos fenómenos preparando a las niñas y niños para el siglo XIX,  enseñándoles algoritmos tradicionales ajenos por completo a la vida cotidiana y que nada tienen que ver con el aprendizaje significativo. Dedicando por lo general, el 80% del tiempo de la clase de matemáticas a unas destrezas que luego no se van a utilizar nunca, además de que no desarrollan competencias y perjudican la aparición, desarrollo y consolidación del cálculo mental. Por otro lado, se sabe desde hace muchos años, que la enseñanza y aprendizaje de Otros Algoritmos para las Operaciones Aritméticas (OAOA), desarrollan la competencia lógico-matemática: de manera especial el cálculo mental con números pequeños y la resolución de problemas.”

El Ginebró ha organitzat les jornades matemàtiques de manera que diferents col·lectius hi tinguin accés. Dijous 17 de gener es farà una xerrada pedagògica oberta a tothom, divendres 18 es realitzarà una sessió de treball interna amb els docents del Ginebró, i finalment dissabte 19 tindrà lloc una jornada matemàtica dirigida a mestres i professionals de l’educació.

La xerrada pedagògica de dijous 17 de gener està dirigida a pares i mares, tant del Ginebró com d’altres escoles. Tindrà lloc a les 19h i és una activitat gratuïta.

La jornada matemàtica per mestres i professionals de dissabte 19 de gener es titula “La necessitat d’un canvi de metodologia a la classe de matemàtiques”.

Més informació de Tony Martín al seu blog i canal de YouTube.