Cercar:
Manolo Torrente

Heu vist les imatges aèries del Ginebró realitzades amb dron?  Aquestes fotografies de 360º des de l’aire que mostren la nostra escola i el seu entorn privilegiat són obra de Manolo Torrente, un gran aficionat a l’aviació i als drons que durant 12 anys va ser professor dels cicles formatius d’informàtica del Ginebró.

La trajectòria laboral del Manolo sempre ha tingut un fort lligam amb la informàtica i la tecnologia, però en àmbits molt diversos. Un d’ells és l’aviació, una de les seves passions des de ben petit. Durant 10 anys el Manolo va treballar per una empresa subsidiària de l’exèrcit especialitzada en paracaigudes, on la seva funció era realitzar proves de vol amb ordinador i registrar els paràmetres dels paracaigudes per homologar-los.

El Manolo també va estar vinculat durant molts anys al món de l’educació, i va exercir de docent en institucions educatives com el Ginebró i la UPC.  Concretament al Ginebró, va ser un dels creadors del projecte del Taller per ampliar l’oferta de l’escola amb ensenyaments postobligatoris. Aquesta etapa professional va marcar-lo molt, i de seguida va tenir molt clar que formar un bon informàtic no consisteix només a dotar-lo de coneixements tecnològics.

Un bon informàtic ha d’entendre la realitat del mercat i buscar-hi sinergies. I la funció de les escoles no ha de ser només ensenyar tecnologia als alumnes, sinó també fer que prenguin consciència de la importància de reflexionar, entendre la realitat social del context on viuen i aplicar-hi els seus coneixements.

Amb aquest objectiu, el Manolo va crear el que ell anomena “laboratori d’idees”, un espai creatiu que permetia als alumnes i a ell mateix experimentar amb la tecnologia, projectar noves oportunitats, inventar solucions per necessitats reals, etc.

Els casos reals ensenyen als alumnes la importància d’especialitzar-se, de trobar un àmbit que puguin explorar i desenvolupar. El marc curricular no està totalment alineat amb la realitat social i econòmica del mercat, i el laboratori d’idees afavoreix les sinergies entre món educatiu i laboral.

En la línia del laboratori d’idees, al jubilar-se el Manolo va decidir explorar les possibilitats que tenien l’aviació i més concretament els drons en diferents sectors, a partir de col·laboracions sense ànim de lucre.

Si es volen aconseguir recursos per desenvolupar una tecnologia determinada i innovar, cal trobar la manera de rendibilitzar-la. En el cas dels drons, vaig participar en un projecte que consistia a oferir el servei d’aquest aparell als ajuntaments per realitzar tasques de seguretat i intervenció. Per exemple, els drons poden desplaçar-se a indrets perillosos com forats, evitant posar en risc la vida de persones, o donar suport en la recerca de persones perdudes. Una altra via de rendibilitzar l’aparell és realitzant fotos aèries d’habitatges per immobiliàries.

El Manolo considera que aquesta capacitat d’adaptar-se a les necessitats del mercat cal treballar-la molt bé a les escoles. Dins d’un model cooperatiu com és el del Ginebró, es potencia que els alumnes uneixin esforços per treballar de manera conjunta i coordinada, i aprenguin a donar resposta a necessitats reals d’empreses.

En aquest sentit, el Ginebró aposta per la formació dual al Cicle Formatiu de Grau Superior en Desenvolupament d’Aplicacions Mòbils i Web. Les 1.000 hores de pràctiques permeten que els alumnes posin en pràctica coneixements de manera contextualitzada i adquireixin competències transversals com el treball en equip. El resultat és que més del 90% d’empreses que reben estudiants en formació dual, els acaben contractant.

 

Ginebró 360º

Visió de 360º

A l’ordinador, fes clic i arrossega el ratolí per tenir una visió de 360º. Amb la roda del ratolí apropa o allunya la imatge. Al mòbil, desplaça el dit per la pantalla o gira’l amb diferents orientacions.