Cercar:
Nou Cicle Formatiu de Grau Superior en Condicionament Físic

El Cicle Formatiu de Grau Superior en Condicionament Físic és una de les novetats de l’oferta formativa del Ginebró el curs vinent. D’acord amb l’entrada en vigor de la llei d’educació LOE, el Departament d’Ensenyament crea el nou cicle en Condicionament Físic i substitueix l’actual CFGS en Animació d’Activitats Físiques i Esportives pel CFGS Ensenyament i Animació Socioesportiva.

El CFGS Condicionament Físic està orientat a l’elaboració, coordinació i desenvolupament de programes de condicionament físic que contribueixin a millorar la qualitat de vida i salut de les persones. És a dir, activitats de fitness i wellness per a centres d’esports i de salut mitjançant classes dirigides en sales d’entrenament polivalent i en el medi aquàtic. També inclou classes d’activitats coreagrafiades amb suport musical, així com activitats de benestar, manteniment funcional i hidrocinèsia.

El Ginebró és l’únic centre formatiu de la comarca que ofereix aquest nou cicle formatiu, que consta de quinze mòduls organitzats en dos cursos acadèmics, i condueix  a l’obtenció del títol Tècnic Superior en Condicionament Físic.

Pel que fa al CFGS Ensenyament i Animació Socioesportiva, consisteix en l’elaboració de projectes d’animació físic-esportius recreatius mitjançant activitats d’inclusió socioesportiva i de temps de lleure, que respectin el medi ambient. Una de les novetats que presenta respecte a AAFE és que permet obtenir la titulació de director de lleure.

El Ginebró ofereix diversos cicles formatius en format dual. És a dir, els alumnes que optin per aquesta modalitat, realitzaran més de 1.000 hores de pràctiques durant els dos anys de durada dels estudis. D’aquesta manera, podran podar en pràctica coneixements i adquirir competències transversals dels centres d’esport i de salut, com el treball en equip.

*Acreditació sol·licitada al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya