Cercar:
Informàtica

Els alumnes que opten per la modalitat dual al Cicle Formatiu de Gran Superior de Desenvolupament d’Aplicacions Web i Mòbils (DAW) que imparteix el Ginebró, s’asseguren una incorporació al mercat laboral molt més efectiva i directa que la resta.

De fet, el 90% d’empreses que reben estudiants en formació dual, els contracten quan es graduen. Les 1.000 hores de pràctiques que realitzen els hi permeten posar en pràctica coneixements i adquirir competències transversals com el treball en equip o el domini de tecnologies específiques de l’empresa.

Clickedu és una de les empreses que participa en el programa i la seva directora Montserrat Brau comenta “El Ginebró ha estat sempre una escola innovadora, dels primers centres concertats que va confiar en nosaltres, i pensem que han pres una decisió molt encertada amb la formació dual. Nosaltres fa més de 3 anys que tenim experiència en dual i sens dubte els estudiants multipliquen la velocitat del seu aprenentatge. Òbviament es requereix un esforç per part seva, però també oferim un acompanyament humà perquè vagin aprenent i consolidant coneixements i responsabilitats a través de projectes reals. Es percep un gran canvi des que comencen fins que acaben, i a la majoria els acabem contractant.

El Cicle Formatiu de Gran Superior DAW capacita els alumnes per desenvolupar aplicacions web i mòbils, utilitzant tecnologies específiques del costat client o servidor. Els estudis consten de dos cursos, i les pràctiques de la formació dual comencen a finals de primer, moment en què els alumnes ja han adquirit una base que facilita seva adaptació a les empreses.