Cercar:

L’Escola Ginebró oferirà a partir del curs 2018-19 el Batxillerat High School, que permet als alumnes obtenir simultàniament la doble titulació de batxillerat del sistema espanyol i nord-americà. Es tracta d’un títol oficial, reconegut en tots els estats i per totes les universitats dels EUA.

Els alumnes que cursin el Batxillerat High School hauran de realitzar online una sèrie d’assignatures referents a llengua, cultura i història americana, apart de les assignatures pròpies del Ginebró. El programa té un cost addicional, que inclou sessions grupals i reunions individuals a distància amb professors de les assignatures addicionals, per tal de reforçar coneixements, resoldre dubtes i millorar l’anglès. A més, El Ginebró assigna un tutor de la pròpia escola perquè faci el seguiment de l’alumne.

L’objectiu del programa és doble: d’una banda, obre les portes als alumnes interessats a realitzar estudis superiors als Estats Units. De l’altra, permet millorar el nivell d’anglès dels estudiants així com de l’ús de les noves tecnologies en un entorn multicultural.

El Batxillerat High School es pot cursar en 2, 3 o 4 anys, i està adreçat als alumnes que actualment realitzen estudis secundaris, ja que és recomanable fer la doble titulació entre 3r d’ESO i 1r de Batxillerat.