Cercar:
Sessió de treball de l’equip de recerca del CoT amb l’equip docent del Ginebró, que ha tingut lloc aquesta setmana a Llinars del Vallès.

El programa de recerca CoT és pioner a Catalunya i té l’objectiu de millorar l’ús de les tecnologies a l’aula.

 L’Escola Ginebró forma part d’un programa de recerca de la Universitat Pompeu Fabra amb el suport de la Fundació La Caixa per introduir noves formes d’aprenentatge a l’aula basades en la tecnologia. Es tracta d’un projecte pioner a Catalunya que compta amb la col·laboració de dos centres educatius, un dels quals és el Ginebró.

El Projecte CoT (Communities of Teaching) està liderat per Davínia Hernández-Leo, coordinadora del Grup de Recerca en Tecnologies per a l’Educació (TIDE) de la UPF. Hernández-Leo explica: “El projecte CoT estudia el paper de l’anàlisi de dades en l’aprenentatge. Per fer-ho,  proporcionem eines tecnològiques als professors perquè puguin dissenyar activitats a mida ells mateixos i, a més, comparteixin coneixements sobre classes pràctiques.  Així, els uns poden aprendre de l’experiència dels altres i implementar millores.”

El sistema funciona mitjançant una plataforma virtual col·laborativa, on els mestres introdueixen informació sobre una eina tecnològica determinada que han fet servir a l’aula. El seguiment inclou dades de l’aprenentatge obtingut i del comportament i ús que en fan els alumnes. Aleshores, aquesta informació es comparteix amb altres docents i centres educatius, i això facilita avaluar i millorar l’ús d’aquesta tecnologia.

El programa CoT és innovador en sí mateix, però també potencia l’ús de modalitats d’aprenentatge innovadores a l’aula com la flipped classroom (classe inversa) i la gamificació, ja que faciliten l’avaluació de les eines tecnològiques. El resultat és un aprenentatge més significatiu basat en la col·laboració dels alumnes i la resolució activa de problemes.

Dolors Morcillo, directora d’Innovació de la Cooperativa Ginebró apunta “per l’equip docent de l’escola és molt gratificant aprendre i utilitzar noves eines i estratègies que dinamitzen la classe i permeten millorar l’ús de les tecnologies. La innovació és un dels puntals del projecte educatiu del Ginebró, i participar en programes com el CoT són la base d’una millora contínua per oferir una formació de màxima qualitat”.

Més informació del Projecte CoT a https://www.upf.edu/web/edutec/sobre-nosaltres