Cerca ràpida
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
Cercar:
Clickedu Escola  |  Clickedu Taller  |  Contacte  |  Tel. 938412547

Cicles Formatius d’Esports

CAFEMN

Grau Mitjà en Conducció d’Activitats Fisicoesportives en el Medi Natural

AAFE

Grau Superior en Ensenyament i Animació Socioesportiva

CF

Grau Superior en Condicionament Físic (Fitness & Wellness)

Cicles Formatius d’Esports

Els Cicles Formatius d’Esports impartits al centre, condueixen a l’obtenció dels títols professionals següents:

En el cas de realitzar la totalitat dels estudis, la durada és de 3 anys, ja que no és necessari realitzar cap prova d’accés entre cicle mitjà i superior.

A partir del curs 2018-19 el Ginebró renova la seva oferta de cicles formatius d’esports: afegeix el nou cicle en Condicionament Físic creat amb l’entrada en vigor de la llei d’educació LOE, i substitueix l’actual AAFE pel CFGS en Ensenyament i Animació Socioesportiva.

Com a novetat, diversos cicles formatius del Ginebró poden realitzar-se en format dual. És a dir, els alumnes que optin per aquesta modalitat, realitzaran més de 1.000 hores de pràctiques durant els dos anys de durada dels estudis. D’aquesta manera, podran posar en pràctica coneixements i adquirir competències transversals com el treball en equip.

Pel que fa a les instal·lacions, el Ginebró compta amb aules renovades, espais polivalents i zones exteriors que permeten optimitzar al màxim l’aprenentatge, i té acords per utilitzar equipaments esportius de la zona.

Per més informació sobre metodologies de treball, oferta curricular i sortides professionals de cada cicle formatiu, consulteu les pàgines de CAFEMN, AAFFE i CF.