Cerca ràpida
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
Cercar:
Clickedu  |  Contacte  |  Tel. 938412547
 

Inscripcions

Inscripcions

Vols concertar una cita?

Truca a Secretaria, tel. 93 841 25 47

Infantil, Primària i ESO

(ensenyaments obligatoris)

L’escola Ginebró (codi de centre 08045161) és un centre concertat per la Generalitat de Catalunya, on s’imparteixen els nivells d’ensenyament obligatori:

Educació infantil (a partir de 3 anys)

Educació primària

ESO

Per sol·licitar plaça oficialment, cal fer-ho durant el període de preinscripció (dates de 2019 per determinar). Per més informació, podeu consultar el web del Department d’Educació de de la Generalitat de Catalunya: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/

La normativa de preinscripció i matriculació és la dels centres públics i privats concertats de Catalunya.

Concerta una cita al tel. 93 841 2547

Demana una entrevista la Maria Expósito, directora pedagògica de l’escola, per informar-te del projecte educatiu de l’escola i dels temes del teu interès.

Inscripcions a Batxillerat i Cicles Formatius

(ensenyaments postobligatoris)

Els ensenyaments postobligatoris del Ginebró són privats i, per tant, el centre gestiona directament la inscripció i matrícula de:

Batxillerat

Cicles Formatius de Grau Mitjà (esports i informàtica)

Cicles Formatius de Grau Superior (esports i informàtica)

Ensenyaments esportius de règim especial

Concerta una cita al tel. 93 841 2547

Demana una entrevista amb l’Enric Matamala, sotsdirector pedagògic, per informar-te del projecte educatiu i orientar-te sobre els estudis més adients en cada cas.