Cerca ràpida
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
Cercar:

Projecció Internacional

 

Projecció Internacional

L’Escola Ginebró potencia la internacionalització de l’aprenentatge mitjançant els programes Erasmus+ per realitzar pràctiques a Europa  i Batxillerat High School que permet obtenir la titulació nord-americana.

Erasmus Plus

Concessió de beques per realitzar pràctiques en empreses a Europa

El Programa Erasmus+  té com a objectiu atendre les necessitats d’ensenyament i aprenentatge d’estudiants universitaris i de formació professional de grau superior. Ofereix oportunitats de mobilitat a estudiants i professors per fomentar l’aprenentatge, la cooperació, la innovació i l’intercanvi de bones pràctiques a l’estranger, principalment a Europa.

És la resposta de la UE als reptes socioeconòmics actuals. Es tracta d’una estratègia coordinada per al creixement i l’ocupació, anomenada Europa 2020, de la qual l’educació i la formació en són una part integral. La inversió en educació i formació es considera clau per al desenvolupament del potencial personal, l’adquisició de noves habilitats i l’increment de les perspectives laborals.

La Comissió Europea ha concedit la Carta Erasmus d’Educació Superior 2014-2020 a l’escola Ginebró,  un requisit per a totes les institucions amb seu en països del programa que vulguin formar part del programa Erasmus+.

El Ginebró participa en aquest programa amb l’objectiu que els alumnes de Cicles Formatius de Grau Superior puguin obtenir beques per realitzar pràctiques en empreses estrangeres a Europa. En un futur proper, també està previst que els professors puguin accedir a realitzar mobilitat.

Per més informació dels objectius d’internacionalització del Ginebró, podeu consultar la Declaració de Política Erasmus de l’escola.

Convocatòria Erasmus+ curs 2019-20
Llistat d’alumnes admesos al procés de selecció
Destinacions provisionals del procés de selecció ERASMUS+
Destinacions definitives del procés de selecció ERASMUS+

Batxillerat High School

La doble titulació que permet obtenir el High School Diploma (EUA)

L’Escola Ginebró ofereix a partir del curs 2018-19 el Batxillerat High School, que permet als alumnes obtenir simultàniament la doble titulació de batxillerat del sistema espanyol i nord-americà. Es tracta d’un títol oficial, reconegut en tots els estats i per totes les universitats dels EUA.

Els alumnes que cursin el Batxillerat High School hauran de realitzar online una sèrie d’assignatures referents a llengua, cultura i història americana, apart de les assignatures pròpies del Ginebró. El programa té un cost addicional, que inclou sessions grupals i reunions individuals a distància amb professors de les assignatures addicionals, per tal de reforçar coneixements, resoldre dubtes i millorar l’anglès. A més, El Ginebró assigna un tutor de la pròpia escola perquè faci el seguiment de l’alumne.

L’objectiu del programa és doble: d’una banda, obre les portes als alumnes interessats a realitzar estudis superiors als Estats Units. De l’altra, permet millorar el nivell d’anglès dels estudiants així com de l’ús de les noves tecnologies en un entorn multicultural.

El Batxillerat High School es pot cursar en 2, 3 o 4 anys, i està adreçat als alumnes que actualment realitzen estudis secundaris, ja que és recomanable fer la doble titulació entre 3r d’ESO i 1r de Batxillerat.