Cerca ràpida
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
Cercar:

“With languages, you are at home anywhere”

“Amb idiomes ets a casa en qualsevol lloc”. Edward De Waal

Idiomes

Anglès

L’ensenyament d’una llengua estrangera al Ginebró comença als 3 anys, potenciant l’aprenentatge de l’anglès d’una manera molt natural i exposant els i les alumnes a situacions reals.

Aquesta línia de treball té continuitat durant totes les etapes educatives, en què es treballa per afavorir l’adquisició i el desenvolupament d’habilitats comunicatives i de socialització.

Idiomes

Infantil i Primària

L’aprenentatge de l’anglès comença als 3 anys d’una manera molt natural i partint del llenguatge oral, fent especial incís a l’adquisició de vocabulari i a la pronunciació.

Fomentem la presència “natural” de l’anglès, és a dir, els nens i nenes, des de ben petits, estan exposats a l’anglès oral en situacions reals: converses, jocs, excursions, vídeos, contes, activitats de psicomotricitat i educació física, obres de teatre, etc.

És bàsic que els alumnes perdin la por a expressar-se en anglès. I aquí hi tenen un paper molt important les auxilars de conversa, que creen un vincle i clima de confiança amb els alumnes. Els animen a parlar malgrat els errors que puguin cometre,  i quan els nens i nenes veuen que són capaços de fer-se entendre, i l’aprenentatge és molt més motivador i efectiu.

Les auxiliars de conversa també permeten introduir l’anglès com a tercera llengua en el dia a dia de l’escola: en els passadissos, les activitats i festes de l’escola, les colònies, etc.

Lectura

Secundària

Seguim posant ènfasi en l’aprenentatge vivencial i comunicatiu i l’angles, tant a partir d’activitats orals com escrites. Gràcies a tot això, obtenim uns bons resultats a les proves de competències bàsiques de 4t d’ESO.

 • Fem grups reduïts per nivell 1 hora a la setmana.
 • Integrem l’anglès en projectes cooperatius, d’educació física, biologia, pràctiques de laboratori, etc.
 • Organitzem activitats i sortides per treballar la llengua i cultura anglesa fora de l’aula.
 • Preparem presentacions orals en grup o individuals: exposicions, representacions teatrals, vídeos…
 • Tenim grups de conversa reduïts amb l’auxiliar de parla anglesa.
 • Fem intercanvi lingüístic I cultural amb dos instituts alemanys, una experiència molt enriquidora i molt ben valorada.

Batxillerat i Cicles Formatius

A batxillerat, l’anglès esdevé una eina per tractar temes d’interès per l’etapa adolescent i desenvolupar l’esperit crític dels alumnes:

 • A partir del curs 2018-19 oferim el Batxillerat High School, que permet als alumnes obtenir simultàniament la doble titulació de batxillerat del sistema espanyol i nord-americà.
 • Potenciem el llenguatge actiu, l’ús de l’anglès parlat durant la classe amb el professor i entre ells mateixos.
 • Organitzem les classes per nivells i així motivem l’aprenentatge de tots els alumnes.
 • Preparem els alumnes perquè obtinguin bons resultats a les proves PAU.
 • Els alumnes de Cicles Formatius de Grau Superior poden participar en el programa Erasmus+, i realitzar pràctiques a Europa.
Idiomes-PAU

Activitats Extraescolars i Activitats d’Estiu

També oferim l’aprenentatge d’diomes com a activitat extraescolar i l’integrem en la nostra oferta d’activitats d’estiu

Idiomes - Anglès

Francès

A ESO s’inicia l’estudi de francès com a segona llengua estrangera de l’escola (matèria optativa en grups reduits).

 • Intercanvi lingüístic i cultural amb una escola francesa bretona a 4t d’ESO, que comença amb correspondència entre els alumnes el curs anterior.
 • Preparació pels exàmens oficials DELF en llengua francesa.
Idiomes - Francès