Cerca ràpida
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
Cercar:

“With languages, you are at home anywhere”

“Amb idiomes ets a casa en qualsevol lloc”. Edward De Waal

Idiomes

Anglès

L’ensenyament d’una llengua estrangera des de ben petits afavoreix l’adquisició i el desenvolupament d’habilitats comunicatives i de socialització.
Per això al Ginebró l’aprenentatge de l’anglès s’inicia a P3 i té continuitat durant totes les etapes escolars.

Idiomes

Infantil i Primària

Introduim l’anglès a EI3 amb l’assignatura de psicomotricitat i a partir d’EI4 l’anglès s’imparteix com a matèria. A primària ja realitzem petits projectes d’altres matèries en anglès

 • Treballem rutines en anglès i en potenciem l’aprenentatge a través de contes, jocs, cançons i l’assistència a representacions en anglès.
 • Un auxiliar de conversa ens permet treballar el llenguatge oral i establir situacions comunicatives.
Lectura

Secundària

L’anglès ja no es limita al context acadèmic: agafa més força el seu aspecte vivencial i comunicatiu. Gràcies a tot això, s’obtenen uns bons resultats a les proves de competències bàsiques de 4t d’ESO.

 • Fem grups reduïts per nivell 1 hora a la setmana.
 • Integrem l’anglès en projectes cooperatius, d’educació física, biologia, pràctiques de laboratori, etc.
 • Organitzem activitats i sortides per treballar la llengua i cultura anglesa fora de l’aula.
 • Preparem presentacions orals en grup o individuals: exposicions, representacions teatrals, vídeos…
 • Tenim grups de conversa reduïts amb l’auxiliar de parla anglesa.
 • Fem intercanvi lingüístic I cultural amb dos instituts alemanys, una experiència molt enriquidora i molt ben valorada.

Batxillerat i Cicles Formatius

A batxillerat, l’anglès esdevé una eina per tractar temes d’interès per l’etapa adolescent i desenvolupar l’esperit crític dels alumnes:

 • A partir del curs 2018-19 oferim el Batxillerat High School, que permet als alumnes obtenir simultàniament la doble titulació de batxillerat del sistema espanyol i nord-americà.
 • Potenciem el llenguatge actiu, l’ús de l’anglès parlat durant la classe amb el professor i entre ells mateixos.
 • Organitzem les classes per nivells i així motivem l’aprenentatge de tots els alumnes, també dels que tenen un nivell més alt perquè ja treballen l’anglès fora de l’escola.
 • Preparem els alumnes perquè obtinguin bons resultats a les proves PAU.
 • Els alumnes de Cicles Formatius de Grau Superior poden participar en el programa Erasmus+, i realitzar pràctiques a Europa.
Idiomes-PAU

Activitats Extraescolars i Activitats d’Estiu

També oferim l’aprenentatge d’diomes com a activitat extraescolar i l’integrem en la nostra oferta d’activitats d’estiu

Idiomes - Anglès

Francès

A ESO s’inicia l’estudi de francès com a segona llengua estrangera de l’escola (matèria optativa en grups reduits).

 • Intercanvi lingüístic i cultural amb una escola francesa bretona a 4t d’ESO, que comença amb correspondència entre els alumnes el curs anterior.
 • Preparació pels exàmens oficials DELF en llengua francesa.
Idiomes - Francès