Cerca ràpida
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
Cercar:
 

Escola verda

Escola Verda

Des de 2012 participem en el Programa d’Escoles Verdes del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat Catalunya, amb un triple objectiu:

Ambientalitzar-nos, és a dir, incorporar els valors de l’educació per a la sostenibilitat en tots els àmbits de la vida del centre (currículum, gestió, relacions amb l’entorn...)

Promoure la participació i la implicació activa de la comunitat educativa en la millora del nostre entorn.

Afavorir l’intercanvi i fer xarxa amb els centres que participen en el Programa.

Escola Verda

A partir d’aquests objectius, al Ginebró elaborem un Pla d’Educació per la Sostenibilitat de quatre anys de durada, a partir del qual es crea un Pla Anual amb quatre àmbits de treball: cultura de centre, gestió de centre, àmbit curricular i relació amb l’entorn.

Per una escola més verda i més sostenible,  implementem una sèrie d’iniciatives amb la filosofia de les 3R (reciclar, reduir i reutilitzar) i les 3S (escola verda solidària, sostenible i saludable):

Estalvi d’energia, aigua i paper: campanyes de sensibilització i conscienciació

Recollida selectiva dels residus produïts a l’escola

L’hort

Esmorzar saludable i sostenible: nutrició i minimització de residus

Oliclak: reciclatge d’oli de cuina usat, lligant escola i família. En relació amb una cooperativa de persones amb discapacitats: Apindep

Tenir cura del nostre entorn: patis, marges, bosc...

Projecte pilot de bioeconomia circular amb una electrocompostadora en relació amb una cooperativa d’horts socials: Tarpuna

Escola Verda

Escola Verda