Web Mail Taller Ginebró Facebook Ginebró Twitter Ginebró
Ideari Imprimeix
Escola Ginebró

 

Objectius generals

 

  • Educar de manera integral l’alumnat.

  • Potenciar el respecte als altres, a l’entorn i a les coses, fomentant valors com la solidaritat, la tolerància i la responsabilitat.

  • Desenvolupar i potenciar les capacitats intel·lectuals, físiques, artístiques de l’alumnat.

  • Defensar la diversitat com a element enriquidor tant del grup com de cadascun dels individus que l’integren.

  • Potenciar l’autoestima i l’acceptació d’un mateix, fent que tothom se senti acollit, cuidat, respectat i valorat.

  • Promoure l’exercici de la responsabilitat, establint els límits imprescindibles i deixant un ampli marge en què cadascú es pugui moure i decidir.

  • Donar atenció individualitzada a tots i cadascun dels nois, sense desatendre aquells que presenten dificultats específiques.L’Escola Ginebró és una escola catalana, laica i integrada en la comunitat i el medi que l’envolta. Vol educar els nens i nenes en un profund respecte pels altres, sense discriminacions, potenciant la diversitat i els valors democràtics i de participació.
Per aconseguir-ho, crea un clima afectiu que permeti la lliure expressió i l’autonomia individual, però també la integració en el grup, fomentant una actitud crítica, amb afany investigador, que ajudi a adquirir tot tipus de nous aprenentatges.

L’Escola Ginebró està formada per un equip estable, en continu reciclatge i coherent amb el projecte educatiu.

L’Escola Ginebró pretén tenir una funció social per donar formació i educació als ciutadans, fomentant la seva autonomia i l’esperit crític i creatiu.

L’Escola Ginebró col·laborarà en les iniciatives sorgides de la societat que lluitin per a la millora de l’ensenyament en general.

L’Escola Ginebró col·laborarà amb altres institucions culturals i educatives per tal de complementar la formació i difusió de la tasca educativa del centre.


Per tal d’aconseguir aquests objectius, l’Escola Ginebró creu en la responsabilitat de tota la comunitat educativa en el desenvolupament i la maduració dels seus alumnes. Per tant, cal un clima de confiança, respecte i col·laboració per part de les famílies, el professorat i, sobretot, l’alumnat.

Amb tot això volem fer persones millors, més racionals i raonables, més autònomes i ben preparades, amb una actitud positiva davant els reptes d’un món exigent, obert i democràtic. Educar, doncs, en els valors ètics universals.

 


Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner
Bàner

Usuaris on-line

Tenim 38 visitants en línia