Cerca ràpida
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
Cercar:
 

La Cooperativa del Ginebró

La Cooperativa del Ginebró

El Ginebró és una societat cooperativa de treball associat (socis i treballadors), dedicada a l’ensenyament.
Som una empresa col·lectiva i social, gestionada democràticament, mitjançant la participació activa dels socis i el seu compromís en la promoció i millora del projecte cooperatiu i educatiu de l’escola. Volem potenciar el talent de les persones i compartim els valors següents:

 

  1. El creixement econòmic dinàmic i responsable, és a dir, que permeti obtenir beneficis a través dels plans innovadors però alhora doni seguretat als treballadors.
  2. El compromís amb els nostres valors ètics tant en l’ensenyament com la cooperativa: equitat, justícia i solidaritat.
  3. L’ecologia, perquè treballem l’escola verda i la cooperativa no n’ha de ser menys amb el respecte vers el medi i amb plans de sostenibilitat mediambiental.
  4. L’equitat en el repartiment de riquesa que generem (reinversió dels beneficis, diversificació de proveïdors, etc.)
  5. La conciliació, perquè volem permetre i facilitar condicions de qualitat per a la feina de tots els socis i treballadors amb propostes de formació, plans de seguretat i millores de benestar sostenibles en la seva activitat.
  6. En darrer lloc el respecte vers les comunitats en què estem immersos, acceptant els costums i la convivència i participant de les activitats col·lectives.

 

Estructura social i empresarial

La cooperativa està formada per:

L’Assemblea: òrgan de màxima responsabilitat de la cooperativa. Està format per tot els socis.

El Consell Rector: l’òrgan de govern i representació de la Cooperativa. Gestiona l’empresa i exerceix, quan escau, el control permanent i directe de la gestió de la direcció.

La Presidència – Gerència: escollida directament per l’Assemblea General, té atribuïda la representació legal en nom del Consell Rector i presideix les reunions dels òrgans.

 

Paral·lelament el Consell Rector inclou 4 comissions de treball:

  • Comissió pedagògica: formada pel director pedagògic i els caps d’estudis de cada etapa. Les seves funcions són desenvolupar, coordinar i vetllar per la línia pedagògica de l’escola i garantir-ne el bon funcionament.
  • Comissió Econòmica i Societària: formada pel responsable de la comissió i 5 socis representants de cada etapa. S’ocupa de realitzar el seguiment de la gestió econòmica i financera de l’escola.
  • Comissió d’Identitat i Comunicació: formada pel responsable de la comissió i 5 persones representants de cada etapa. La seva funció és potenciar la comunicació de la identitat, la imatge i el projecte educatiu singular de la cooperativa amb accions de publicitat i màrqueting. També s’ocupa de la comunicació transversal a l’escola i la comunicació amb l’entorn i les institucions.
  • Comissió d’Innovació: formada pel responsable de la comissió i 5 representants de cada etapa. La seva funció consisteix en promoure la innovació pedagògica.
La Cooperativa del Ginebró